Economia europea


Els indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro reculen al començament del 3T

Els indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro reculen al començament del 3T . En concret, el PMI compost de la zona de l’euro va davallar fins als 51,5 punts al juliol (52,2 punts al juny). Això va ser degut sobre tot a l’important descens del component de manufactures, que va arribar al nivell més baix des del desembre del 2012 (46,4 punts) encadenant 6 mesos consecutius en terreny contractiu. El PMI de serveis, d’altra banda, va continuar relativament sòlid (53,3 punts), malgrat una lleu moderació mensual. D’aquesta...

Pàgines