Economia europea


El PIB d’Alemanya va créixer un modest 0,6% el 2019, molt per sota del creixement dels dos últims anys

El PIB d’Alemanya va créixer un modest 0,6% el 2019, molt per sota del creixement dels dos últims anys (2,8% el 2017 i 1,5% el 2018). Tot i que encara no coneixem ni la dada ni el detall per components de l’últim trimestre de l’any passat, la dada anual que ha avançat l’oficina estadística indica que l’economia alemanya va créixer entre un 0,1% i un 0,2% intertrimestral en el 4T 2019, lleugerament per sobre del 3T, tot i que per sota del seu potencial. Durant el 2019, Alemanya ha patit...

Pàgines