Economia europea


El PIB d’Alemanya va créixer un 0,1% intertrimestral en el 3T

El PIB d’Alemanya va créixer un 0,1% intertrimestral en el 3T (0,5% interanual), fet que representa un repunt pel que fa al creixement negatiu en el 2T (–0,2% intertrimestral). Així, per ara, l’economia alemanya evita la recessió tècnica (definida per dos trimestres consecutius amb creixement negatiu). Tot i que no coneixem encara el detall per components, l’oficina d’estadística va informar que el consum i la demanda externa van ser els majors contribuents a aquest repunt. D’altra banda, l’índex de producció industrial alemany, que va caure un 5,3% interanual al setembre...

Pàgines