Compartir: 

CaixaBank Research dedica la segona entrega de l’Informe Sectorial al sector immobiliari espanyol, un sector que es consolida en el seu nou cicle expansiu trimestre a trimestre.

El 2018, la compravenda d’habitatges ha superat les 500.000 unitats venudes i l’activitat en la construcció ha crescut de manera robusta, tot i que encara parteix de nivells baixos, heretats de la crisi.

Els preus del mercat mostren una clara tendència alcista, però es comporten de manera heterogènia segons la geografia: els increments més grans han tingut lloc a les principals àrees metropolitanes i a les zones turístiques. Una anàlisi a partir del big data ens ha permès observar, també, que la recuperació del sector s’està desplaçant cap a les zones adjacents dels principals centres urbans i turístics.

En els propers trimestres, esperem que l’evolució del sector continuï sent favorable, tant pel bon acompliment de l’economia espanyola com per la bona salut de la indústria. No obstant això, el sector s’enfronta al repte de millorar la productivitat i d’adoptar les noves tecnologies de manera generalitzada. Unes noves tecnologies de les quals pot treure un bon profit i que tenen el potencial de revolucionar la cadena de valor del sector.

Compartir: