Compartir: 

Presentem el segon lliurament del nostre Informe Sectorial Immobiliari, corresponent al segon semestre del 2019, amb les nostres perspectives del sector per al 2019-2020 i amb un nou disseny. Aquests són els principals missatges de l’informe:

1. Perspectives del sector immobiliari espanyol (2019-2020)

  • El sector immobiliari entra en una fase més madura del cicle, caracteritzada per un creixement més suau de les compravendes d’habitatge i dels preus. Aquesta moderació permetrà que l’expansió del sector sigui més sostenible i duradora.
  • La compravenda d’habitatge nou va guanyant protagonisme, tot i que el seu pes continua sent baix.

2. L’auge de la demanda estrangera: ¿together forever?

  • Analitzem la demanda d’habitatge per part d’estrangers, que ha crescut de forma ininterrompuda des del 2009, fins a nivells similars als previs a la crisi. Malgrat que preveiem que es moderarà en un context d’alentiment de les economies europees, té un elevat potencial de creixement a mitjà termini.

3. El mercat del lloguer

  • Cada vegada són més les persones que viuen de lloguer. L’augment del nombre de joves que viuen de lloguer, el boom turístic i les plataformes col·laboratives són alguns dels factors que han impulsat la demanda i que, de retruc, han comportat el repunt dels preus. També s’observa l’entrada d’empreses immobiliàries especialitzades en projectes de “clau en mà” o Build to Rent (B2R).

4. Les claus de la nova llei hipotecària

  • Expliquem les claus de la nova llei hipotecària, vital per assegurar un funcionament correcte del mercat hipotecari i per reforçar l’estabilitat financera de l’economia.
Compartir: