Compartir: 

Sumari

SITUACIÓ I PERSPECTIVES

El sector s’ha anat desaccelerant el 2019 en un context d’empitjorament de les perspectives econòmiques. De cara al 2020, el mercat continuarà evolucionant de manera favorable, tot i que el ritme d’avanç serà més moderat.

LA SEGONA RESIDÈNCIA A ESPANYA

El 14,6% dels habitatges a Espanya són segones residències, i, en algunes províncies, el percentatge supera el 30%. Entendre la seva distribució, gràcies al big data, permet capturar les dinàmiques més complexes del seu comportament.

EL MERCAT IMMOBILIARI EUROPEU

Des del 2016, els preus de l’habitatge al conjunt de la UE han augmentat, de mitjana, el 4,6% anual, per damunt del creixement dels salaris i del PIB. Analitzem quins factors expliquen aquesta tendència.

LA DIVERGÈNCIA DEL PREU DE L’HABITATGE

Els preus de l’habitatge han crescut amb força a les grans ciutats i als punts turístics, però, en zones menys urbanes, la recuperació és més lenta i s’intensifiquen les divergències regionals pel que fa al preu i a l’accessibilitat..

Compartir: