Índex d'Internacionalització

Vegeu el vídeo de l'ICIE interactiu
Vegeu el vídeo de presentació de l’ICIE

  • L’ICIE 2019 és un índex que classifica els països estrangers segons el seu potencial d’internacionalització des de la perspectiva de les empreses espanyoles. Aquest índex s’elabora a partir de l’anàlisi dels principals aspectes que determinen la decisió d’internacionalització d’aquestes empreses espanyoles en un determinat país.
  • L’ICIE aglutina els aspectes clau que determinen la decisió d’internacionalitzar-se en cinc pilars, que permeten valorar els punts forts i els punts febles de cada país estranger. Concretament, els cinc pilars són: (i) el grau d’accessibilitat al mercat de cada país, (ii) la facilitat d’operar en cada mercat, (iii) l’atractiu comercial, (iv) l’entorn financer i innovador i (v) l’estabilitat institucional i macroeconòmica.
  • Segons l’ICIE 2019, els països de l’Europa Occidental són la regió amb unes condicions més favorables per a la internacionalització de les empreses espanyoles. Però altres països fora d’aquesta regió també se situen en posicions destacades, com els EUA (en la tercera posició), Polònia o la Xina.

Creeu el vostre índex d’internacionalització

Clica damunt la barra de cada país per consultar-ne la fitxa corresponent i la comparativa regional: