Índex d'Internacionalització

Vegeu el vídeo de l’ICIE 2017
Vegeu el vídeo de presentació de l’ICIE

L’Índex CaixaBank per a la Internacionalització Empresarial (ICIE) analitza els principals aspectes que determinen la decisió de les empreses espanyoles d’esdevenir internacionals en un país determinat. L’ICIE està format per cinc pilars que aglutinen els aspectes clau del procés d’internacionalització i que permeten valorar els punts forts i els punts febles de cada soci comercial des del punt de vista de las empreses espanyoles. Concretament, els cinc pilars són: el grau d’accessibilitat al mercat de cada país, la facilitat d’operar a cada mercat, l’atractiu comercial, l’entorn financer i l’estabilitat macroeconòmica i institucional.

Creeu el vostre índex d’internacionalització

Accediu a l’ICIE 2017 original de cada país prement sobre la barra del país.