Compartir: 
Indicadors econòmics recents de la zona de l’euro: el mercat laboral, la cara; les vendes al detall, la creuIndicadors econòmics recents de la zona de l’euro: el mercat laboral, la cara; les vendes al detall, la creuIndicadors econòmics recents de la zona de l’euro: el mercat laboral, la cara; les vendes al detall, la creuIndicadors econòmics recents de la zona de l’euro: el mercat laboral, la cara; les vendes al detall, la creu

Indicadors econòmics recents de la zona de l’euro: el mercat laboral, la cara; les vendes al detall, la creu. El mercat laboral va tornar a donar mostres de la seva solidesa. En concret, la taxa d’atur va baixar lleugerament fins al 7,9% al novembre (8,0% a l’octubre del 2018 i 8,7% al novembre del 2017) i ho va fer de forma generalitzada per països. En el pol oposat, les vendes al detall van créixer al novembre un 1,1% interanual, un registre clarament per sota del mes anterior (2,3%). Això suggereix que el consum privat de les llars europees no rebotarà de forma tan vigorosa com es pensava en el 4T.

Els indicadors d’activitat industrial cauen de forma significativa al novembre, d’acord amb la debilitat mostrada també en les vendes al detall de la zona de l’euro. Concretament, la producció industrial d’Alemanya, França i Itàlia es va contraure al novembre més d’un 2% interanual. Preocupa especialment la mala dada d’Alemanya, amb una caiguda del 4,8% interanual (una taxa 5,7 p. p. menor que la d’octubre). Tot i que això es va deure, en part, a la lenta adaptació del sector automobilístic a la nova regulació sobre les emissions que va entrar en vigor al setembre del 2018. Per la seva banda, França va mostrar una variació interanual del –2,1% (1,6 p. p. menys que a l’octubre), mentre que Itàlia va registrar una taxa del –2,2% (3,2 p. p. menys).

Economia portuguesa

La taxa d’atur es va mantenir estable el novembre, per tercer mes consecutiu, en el 6,6% (dades desestacionalitzades), el nivell més baix des de finals del 2002. Per la seva banda, l’ocupació va augmentar un considerable 1,6% interanual, tot i que es va desaccelerar lleugerament. Aquesta desacceleració està d’acord amb la reducció de les vacants d’ocupació al novembre (–12,3% interanual), segons la informació divulgada pels centres d’ocupació.

El dèficit de la balança comercial de béns va seguir la tendència de deteriorament, i va empitjorar un 18,0% interanual en l’acumulat de 12 mesos fins al novembre. En concret, el dèficit va augmentar en 2.551 milions d’euros (fins als –16.982 milions d’euros), a causa d’un augment de les importacions (7,3% interanual) per sobre de l’avanç, també significatiu, de les exportacions (4,5%). En aquest sentit, el sector automobilístic (el principal sector exportador del país) va augmentar les vendes a l’exterior prop del 16%, per sota del que era habitual, afectades negativament per la vaga als ports de novembre.

La concessió de crèdit nou va seguir avançant de manera significativa. En l’acumulat de gener a novembre, les noves operacions de crèdit a particulars van augmentar un 14,1% interanual, un ritme considerable, però inferior a l’observat en el mateix període del 2017 (+25,1%). Part d’aquest alentiment s’explica per les mesures macroprudencials implementades pel Banc de Portugal a partir del juliol del 2018. Pel que fa a les societats no financeres, els nous préstecs van continuar avançant de forma sòlida (+12,9% interanual, acumulat de l’any), fet que reflecteix, en part, uns costos de finançament més favorables que els del 2017. En aquest sentit, els tipus d’interès de les noves operacions van caure, de mitjana, més del 10% interanual en els primers 11 mesos de l’any.

Compartir: