Indicadors i previsions


Gràfics


Taules


PREVISIONS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

Economia internacional

Mitjana
2000-2007

Mitjana
2008-2016

2017

2018

2019

2020

2021

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial

4,5

3,3

3,8

3,6

2,9

3,0

3,4

Països desenvolupats

2,7

1,2

2,5

2,2

1,7

1,4

1,6

Estats Units

2,7

1,4

2,4

2,9

2,3

1,8

1,8

Zona de l’euro

2,2

0,4

2,7

1,9

1,2

1,0

1,3

Alemanya

1,6

1,1

2,8

1,6

0,6

0,6

1,3

França

2,2

0,6

2,4

1,7

1,2

1,0

1,5

Itàlia

1,5

–0,7

1,8

0,7

0,2

0,3

0,6

Portugal

1,5

–0,3

3,5

2,6

2,2

1,7

1,6

Espanya

3,7

0,0

2,9

2,4

2,0

1,5

1,5

Japó

1,5

0,4

2,2

0,3

0,8

0,3

0,9

Regne Unit

2,9

1,1

1,9

1,3

1,4

1,2

1,4

Països emergents

6,6

5,1

4,8

4,5

3,8

4,2

4,5

Xina

11,7

8,4

6,9

6,6

6,1

5,5

5,7

Índia

9,7

6,9

6,9

7,4

5,3

5,9

6,5

Indonèsia

5,5

5,7

5,1

5,2

5,0

4,7

4,7

Brasil

3,6

1,7

1,3

1,3

1,1

1,8

2,0

Mèxic

2,4

2,1

2,1

2,1

–0,1

1,0

2,0

Xile

5,0

3,2

1,3

4,0

2,3

2,6

2,7

Rússia

7,2

1,0

1,6

2,5

1,3

1,8

1,8

Turquia

5,4

4,8

7,4

2,8

0,9

2,1

2,6

Polònia

4,0

3,2

4,9

5,2

4,1

2,9

2,4

Sud-àfrica

4,4

1,8

1,4

0,8

0,2

0,8

1,0

INFLACIÓ

Mundial

4,2

3,8

3,2

3,6

3,5

3,7

3,4

Països desenvolupats

2,1

1,5

1,7

2,0

1,3

1,5

1,6

Estats Units

2,8

1,6

2,1

2,4

1,8

2,1

1,8

Zona de l’euro

2,1

1,4

1,5

1,8

1,2

1,2

1,4

Alemanya

1,7

1,3

1,7

1,9

1,4

1,3

1,5

França

1,8

1,2

1,2

2,1

1,3

1,4

1,4

Itàlia

1,9

1,5

1,3

1,2

0,6

0,9

1,2

Portugal

3,0

1,2

1,4

1,0

0,3

0,7

1,0

Espanya

3,2

1,3

2,0

1,7

0,7

0,9

1,5

Japó

–0,3

0,3

0,5

1,0

0,5

0,9

0,8

Regne Unit

1,9

2,3

2,7

2,5

1,8

1,8

1,7

Països emergents

6,8

5,8

4,3

4,8

5,3

5,1

4,5

Xina

1,7

2,6

1,6

2,1

2,9

3,1

2,6

Índia

4,5

8,5

3,3

3,9

3,7

5,8

5,1

Indonèsia

8,4

5,7

3,8

3,3

2,8

3,3

3,4

Brasil

7,3

6,4

3,5

3,7

3,7

3,8

3,9

Mèxic

5,2

3,9

6,0

4,9

3,6

3,5

3,5

Xile

3,1

3,5

2,2

2,7

2,3

2,8

3,1

Rússia

14,2

9,3

3,7

2,9

4,5

3,5

4,0

Turquia

27,2

8,1

11,1

16,2

15,5

12,3

10,0

Polònia

3,5

2,1

1,6

1,2

2,1

2,5

2,5

Sud-àfrica

5,3

6,2

5,3

4,6

4,1

5,2

5,0

Previsions

Baixa Excel