Indicadors i previsions


Gràfics


Taules


PRINCIPALS INDICADORS

Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

ESTATS UNITS

2017

2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

4T 2019

11/19

12/19

01/20

Activitat

PIB real

2,4

2,9

2,7

2,3

2,1

2,3

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina)

4,5

4,7

3,4

3,6

4,2

3,9

2,6

5,6

3,3

Confiança del consumidor (valor)

120,5

130,1

125,8

128,3

132,1

127,0

126,8

128,2

130,4

Producció industrial

2,3

3,9

2,9

1,2

0,2

–0,7

–0,5

–0,9

–0,8

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (valor)

57,4

58,9

54,7

52,4

49,4

48,1

48,1

47,8

50,9

Habitatges iniciats (milers)

1.209

1.250

1.213

1.256

1.282

1.449

1.381

1.626

1.567

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor)

200

211

215

216

217

219

219

220

...

Taxa d’atur (% pobl. activa)

4,3

3,9

3,9

3,6

3,6

3,5

3,5

3,5

3,6

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys)

60,1

60,4

60,7

60,6

60,9

61,0

61,0

61,0

61,2

Balança comercial1 (% PIB)

–2,8

–2,4

–3,0

–3,1

–3,1

–2,9

–2,9

–2,9

...

Preus

Inflació general

2,1

2,4

1,6

1,8

1,8

2,0

2,1

2,3

2,5

Inflació subjacent

1,8

2,1

2,1

2,1

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

JAPÓ

2017

2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

4T 2019

11/19

12/19

01/20

Activitat

PIB real

2,2

0,3

0,8

0,8

1,8

–0,4

Confiança del consumidor (valor)

43,8

43,6

41,3

39,5

36,8

38,0

38,7

39,1

39,1

Producció industrial

2,9

1,0

–1,1

–1,2

–1,1

–6,3

–6,7

–5,6

–2,4

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor)

19,0

20,8

12,0

7,0

5,0

0,0

0,0

Taxa d’atur (% pobl. activa)

2,8

2,4

2,5

2,4

2,3

2,3

2,2

2,2

2,4

Balança comercial1 (% PIB)

0,5

–0,1

–0,3

–0,5

–0,4

–0,3

–0,3

–0,3

–0,4

Preus

Inflació general

0,5

1,0

0,3

0,8

0,3

0,5

0,5

0,8

0,7

Inflació subjacent

0,1

0,3

0,4

0,6

0,6

0,7

0,8

0,8

0,8

XINA

2017

2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

4T 2019

10/19

11/19

12/19

Activitat

PIB real

6,9

6,7

6,4

6,2

6,0

6,0

Vendes al detall

10,3

9,0

8,5

8,5

7,6

7,7

8,0

8,0

...

Producció industrial

6,6

6,2

6,4

5,6

5,0

5,9

6,2

6,9

...

PMI manufactures (oficial)

51,6

50,9

49,7

49,6

49,7

49,9

50,2

50,2

50,0

Sector exterior

Balança comercial1,2

420

352

381

395

428

424

435

424

...

Exportacions

7,9

9,9

1,3

–1,0

–0,4

1,8

–1,2

7,4

...

Importacions

16,3

15,8

–4,4

–3,8

–6,3

3,0

0,3

16,2

...

Preus

Inflació general

1,6

2,1

1,8

2,6

2,9

4,3

4,5

4,5

5,4

Tipus d’interès de referència3

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

Renminbi per dòlar

6,8

6,6

6,8

6,8

7,0

7,0

7,0

7,0

6,9

Notes: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos. 2. Milers de milions de dòlars. 3. Final del període.

Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM, Departament de Comunicacions del Japó, Banc del Japó, Oficina Nacional d’Estadística xinesa i Thomson Reuters Datastream.

Baixa Excel