Compartir: 
La bona composició del PIB en el 2T assenyala la robustesa de la recuperacióLa bona composició del PIB en el 2T assenyala la robustesa de la recuperacióLa bona composició del PIB en el 2T assenyala la robustesa de la recuperació

La demanda interna impulsa el creixement, mentre que la demanda externa va tenir una contribució menys negativa. El creixement del PIB va arribar a l'1,0% intertrimestral en el 2T (3,1% interanual). Destaca l'alça del consum privat (+1,0% intertrimestral), una tendència que s'estén al 3T segons els bons registres de les vendes al detall del juliol. La inversió en equipament també va guanyar intensitat, cosa que atorga solidesa a la recuperació. En canvi, el creixement del consum públic i de la inversió en construcció (en especial la no residencial) es van moderar després del repunt del 1T. La bona evolució de les exportacions, que preveiem que continuï gràcies a la recuperació de la zona de l'euro i a la devaluació de l'euro, i l'increment contingut de les importacions permetran que la demanda externa torni a contribuir al creixement.

Moderació salarial després del repunt del 1T. El ritme d'avanç de la remuneració total dels assalariats es va moderar en el 2T en desfer-se l'efecte de la devolució del 25% de la paga extra als funcionaris que va tenir lloc en el 1T. Es preveu que es torni un 25% addicional aquest any i el 50% restant el 2016.

La inflació torna al terreny negatiu a l'agost després de només dos mesos en positiu. L'IPC va registrar una variació interanual del -0,4% l'agost, una reducció de cinc dècimes respecte de la inflació del mes anterior (+0,1%). Així i tot, i esperant el desglossament per components, aquest retrocés s'explicaria íntegrament pel preu de l'energia, mentre que els components més estables de la inflació subjacent haurien mantingut la tendència a l'alça, d'acord amb el fort impuls de la demanda interna.

Compartir: