Compartir: 
La Comissió Europea (CE) manté pràcticament sense canvis les previsions de creixement per a la zona de l’euroLa Comissió Europea (CE) manté pràcticament sense canvis les previsions de creixement per a la zona de l’euroLa Comissió Europea (CE) manté pràcticament sense canvis les previsions de creixement per a la zona de l’euroLa Comissió Europea (CE) manté pràcticament sense canvis les previsions de creixement per a la zona de l’euro

La Comissió Europea (CE) manté pràcticament sense canvis les previsions de creixement per a la zona de l’euro. En particular, la Comissió va mantenir la seva previsió de creixement per a la zona de l’euro el 2019 en l’1,2%, i va rebaixar en 0,1 p. p. la seva previsió per al 2020, fins a l’1,4%. Tot i l’absència de canvis substancials, la CE va destacar que les perspectives econòmiques a curt termini són una mica pitjors que el que pronosticava a la primavera, atès que la desacceleració de la indústria i del comerç s’han prolongat més enllà del que s’esperava. La CE va ressaltar que els riscos han guanyat pes i que en ser principalment de naturalesa global es troben més interconnectats. Concretament, la institució es va mostrar preocupada per l’escalada de les tensions comercials i l’augment de la incertesa. A nivell intern, una sortida abrupta del Regne Unit continua sent el principal focus de risc.

La producció industrial a la zona de l’euro perllonga la seva sotragada. En particular, l’índex de la producció industrial va disminuir un 0,5% al maig (–0,4% a l’abril). Amb aquesta dada, la producció industrial va baixar un 0,4% en els dos primers mesos del 2T, el que representa un lleuger empitjorament respecte al 1T (–0,3%). Amb tot, la caiguda interanual del maig es va deure, en bona part, a un efecte base. Així, en termes intermensuals, l’índex va augmentar un +0,9% (+1,3 p. p. respecte a l’avanç d’abril). Per països, la cara: França, amb un creixement del 3,7% interanual, i la creu: Alemanya, amb una caiguda interanual del 4,3%.

Economia portuguesa

La balança de béns va continuar deteriorant-se al maig. En particular, el dèficit de béns es va situar en els 19.600 milions d’euros (acumulat de 12 mesos), un registre equivalent al 9,4% del PIB. Aquest deteriorament del dèficit, del 32,8% respecte al mateix període de 2018, reflecteix un creixement de les importacions (10,7%) molt superior al de les exportacions (4,9%). En aquest sentit, nombroses empreses han revisat a la baixa les seves perspectives d’exportació per al que queda de l’any, en part, davant un empitjorament de les vendes estimades cap a la UE.

La inversió empresarial creixerà de manera sòlida el 2019 (3,7%), segons la més recent enquesta d’inversió. L’objectiu principal de la inversió està relacionat amb la substitució d’equipaments (un 39,5% del total), tot i que una part molt important també s’està dedicant a augmentar la capacitat productiva del país (un 37,1%). De fet, el sòlid avanç de la inversió en el que va d’any ja s’ha vist reflectit en el volum de negocis, que en el cas de la indústria va registrar un creixement del 3,0% al maig (mitjana mòbil dels últims 12 mesos), i en el de la construcció, un 3,5%.

Les noves operacions de crèdit es van accelerar al maig. En concret, en els cinc primers mesos de l’any, van augmentar un 2,0% interanual, clarament per sobre del 0,4% fins a l’abril. Aquesta millora va ser deguda, en part, al lleuger augment en els nous préstecs corporatius (0,5% interanual) i a l’acceleració en els nous préstecs a llars (4,6%). En el cas de les llars, van destacar les noves operacions de crèdit hipotecari (+6,3% interanual).

Compartir: