Compartir: 
La Comissió Europea manté pràcticament sense canvis les previsions de creixement per a la zona de l’euroLa Comissió Europea manté pràcticament sense canvis les previsions de creixement per a la zona de l’euroLa Comissió Europea manté pràcticament sense canvis les previsions de creixement per a la zona de l’euroLa Comissió Europea manté pràcticament sense canvis les previsions de creixement per a la zona de l’euro

La Comissió Europea manté pràcticament sense canvis les previsions de creixement per a la zona de l’euro. En particular, la Comissió va rebaixar en 1 dècima la seva previsió de creixement per a la zona de l’euro fins a l’1,2% el 2019, i fins a l’1,5% el 2020. Així, la Comissió preveu que la desacceleració de l’activitat global, que està afectant especialment el comerç i les manufactures, mantindrà el creixement de la zona de l’euro en cotes moderades. No obstant això, l’organisme espera que el creixement repunti a partir de la segona meitat de l’any, a mesura que els vents de cara es vagin diluint. Per països, va destacar especialment la rebaixa de 6 dècimes del creixement d’Alemanya per a aquest any, fruit dels problemes del sector industrial germànic. D’altra banda, la institució va tornar a destacar l’escalada de tensions comercials, una sortida abrupta del Regne Unit de la UE i una desacceleració més pronunciada a la Xina com a riscos baixistes importants.

El creixement del PIB del Regne Unit repunta fins al 0,5% intertrimestral en el 1T (0,2% en el 4T 2018). En termes interanuals, l’avanç es va situar en l’1,8%. Per components de demanda, el registre s’explica per una contribució positiva de la demanda interna, esperonada pel bon comportament del consum privat i públic. D’altra banda, la demanda externa va sostreure considerablement al creixement, a causa del fort creixement de les importacions (6,8% intertrimestral) davant la possibilitat d’un brexit desordenat al març.

Economia portuguesa

Continua la bona marxa del mercat laboral en el 1T. Així, la taxa d’atur es va situar en el 6,8% el primer trimestre de l’any, 1,1 p. p. per sota de la dada del 1T 2018. D’altra banda, la població ocupada va arribar a les 4.880.200 persones, una xifra que representa un augment de l’1,5% interanual. Aquesta evolució del ritme de creació d’ocupació, tot i que favorable, revela una certa desacceleració davant del registre del 2018 (amb un creixement interanual del 2,3% de mitjana), quelcom previsible a mesura que l’economia s’endinsa en una fase més madura del cicle.

El volum de negocis es manté feble en la indústria i accelera en els serveis. En particular, el volum de negocis per al conjunt de la indústria va caure un 2,5% interanual al març (+0,3% al febrer), en gran part per la forta contracció en les vendes de béns energètics (–12,7%). No obstant això, si excloem l’energia, el volum de negocis va créixer un 0,6% interanual. D’altra banda, el volum de negocis en el sector serveis va mantenir una dinàmica molt positiva, amb un avanç del 6,0% al març (3,6% al febrer), impulsat pel comerç i les activitats relacionades amb el turisme.

La balança de béns torna a deteriorar-se al març. Concretament, el dèficit de béns va arribar als 18.900 milions d’euros (en l’acumulat de 12 mesos), un registre equivalent al 9,1% del PIB. Aquest deteriorament del dèficit (del 25% respecte al mateix període del 2018) reflecteix un creixement de les importacions (del 9,7% interanual) substancialment per sobre del de les exportacions (5,5%).

Compartir: