Compartir: 
La Comissió Europea modera les previsions de creixement econòmic per a la zona de l’euroLa Comissió Europea modera les previsions de creixement econòmic per a la zona de l’euroLa Comissió Europea modera les previsions de creixement econòmic per a la zona de l’euroLa Comissió Europea modera les previsions de creixement econòmic per a la zona de l’euro

La Comissió Europea modera les previsions de creixement econòmic per a la zona de l’euro, tot i que es mantenen en nivells sòlids. En l’actualització de tardor del seu escenari econòmic, la Comissió va mantenir la seva previsió de creixement per a la zona de l’euro en el 2,1% per al 2018 i va revisar a la baixa (–0,1 p. p.) la seva previsió per al 2019, fins a l’1,9%, a causa del menor dinamisme previst del sector exterior. No obstant això, l’organisme va assenyalar que el creixement de la zona de l’euro continuarà basant-se en les millores del mercat laboral i unes condicions financeres acomodatícies. Per països, va destacar la rebaixa de 2 dècimes per a aquest any i el pròxim a Espanya, davant d’un ritme de creixement menor del que s’esperava durant la primera meitat del 2018. D’altra banda, la institució va tornar a destacar l’escalada de tensions comercials i el sobreescalfament de l’economia nord-americana com a riscos importants a curt i mitjà termini en el panorama global.

El creixement del PIB del Regne Unit va repuntar fins al 0,6% intertrimestral en el 3T (0,4% el 2T). En termes interanuals, l’avanç es va situar en l’1,5% (1,2% en el 2T). Per components de demanda, el registre s’explica per una contribució positiva tant de la demanda interna, esperonada pel bon comportament del consum privat i públic, com de la demanda externa. Amb tot, de cara a l’últim trimestre de l’any, s’espera certa suavització en la taxa de creixement.

Economia portuguesa

Continua la bona marxa del mercat laboral, tot i l’alentiment. Així, en el 3T, la taxa d’atur es va mantenir estable respecte al trimestre anterior (en el 6,7%), però 1,8 punts per sota del registre d’un any enrere. La reducció del nombre d’aturats (de 91.300 persones enfront del 3T 2017), tot i que considerable, revela un lleuger alentiment en el ritme de disminució de la població aturada. D’altra banda, es van crear 99.800 nous llocs de treball en comparació amb el 3T 2017, fet que representa un augment del 2,1% interanual. Aquesta evolució de la creació d’ocupació també apunta a una desacceleració davant del registre del primer semestre de l’any (amb una taxa de creixement interanual del 2,8%), d’acord amb l’alentiment previst de l’activitat econòmica en la segona meitat de l’any.

El fort impuls de les importacions, per sobre del de les exportacions, continua accentuant el dèficit de la balança comercial de béns. En concret, en l’acumulat de gener a setembre, les importacions i les exportacions van augmentar un 7,8% i un 6,7% interanual, respectivament. Com a conseqüència, el dèficit comercial (també en l’acumulat dels nou primers mesos de l’any) va empitjorar en un 12,4%, arribant als 1.304 milions d’euros. Això és així malgrat els valors rècord en les exportacions de productes portuguesos, especialment en el sector de l’automòbil.

Compartir: