Compartir: 
La Comissió Europea rebaixa les seves previsions de creixement per a la zona de l’euroLa Comissió Europea rebaixa les seves previsions de creixement per a la zona de l’euroLa Comissió Europea rebaixa les seves previsions de creixement per a la zona de l’euroLa Comissió Europea rebaixa les seves previsions de creixement per a la zona de l’euro

La Comissió Europea rebaixa les seves previsions de creixement per a la zona de l’euro, i les situa d’acord amb l’escenari de CaixaBank Research. En concret, la institució espera un creixement de l’1,3% el 2019, fet que suposa una rebaixa considerable respecte a les seves previsions de tardor (6 dècimes menys). La Comissió va justificar el nou escenari per una desacceleració més gran de la prevista la segona meitat del 2018 i per les modestes perspectives del sector exterior el 2019. Van destacar les fortes revisions a la baixa per al 2019 d’Alemanya (–0,7 p. p.) i Itàlia (–1,0 p. p), que van contrastar amb les lleus variacions d’Espanya (–0,1 p. p.) i Portugal (–0,1 p. p.). Amb tot, van emfatitzar que la demanda interna continuarà mostrant-se robusta el 2019, especialment a mesura que els llastos temporals vagin esvaint-se, de manera que el cicle expansiu prosseguirà la seva marxa el 2019.

El consum de les llars de la zona de l’euro va tancar el 2018 amb un dinamisme moderat. En particular, les vendes al detall van créixer al desembre un 0,8% interanual, un registre clarament menor que el del mes anterior (1,8%) i lleugerament per sota de la mitjana històrica. Tot i això, les dades ens indiquen que el consum privat es va recuperar en l’últim trimestre de l’any 2018, després dels febles avanços observats en el 3T 2018.

Economia portuguesa

El mercat laboral va tancar el 2018 amb bons registres. Així, en el 4T 2018, la taxa d’atur es va mantenir estable en el 6,7% per tercer trimestre consecutiu, el registre més baix des del 2004, i –1,4 p. p. per sota de la dada del 4T 2017. Així mateix, en la mitjana de l'any, la taxa d'atur es va emplaçar en el 7,0%, –1,9 p. p. per sota del 2017. D’altra banda, el nombre d’empleats va assolir un total de 4.883.000 en el 4T 2018, el que representa un creixement de l’1,6% interanual. Per sectors, va destacar la creació d’ocupació en el sector serveis, en particular en educació i en l’Administració pública. En la mitjana de l’any, el ritme de creixement de la població ocupada es va mantenir en nivells considerables (+2,3% interanual), tot i que inferiors als registrats el 2017 (+3,3%). Fet que, d’altra banda, és d’esperar a mesura que l’economia s’endinsa en una fase més madura del cicle.

El dèficit de la balança comercial de béns es va incrementar el 2018, fins a situar-se en el –8,5% del PIB (enfront del –7,4% del 2017). En concret, el dèficit va augmentar en 2.670 milions d’euros el 2018 (fins als 17.130 milions d’euros). En el conjunt de l’any 2018, les exportacions i importacions van créixer un 5,3% i un 8,0%, respectivament, el que va representar una moderació respecte als avanços del 2017 (+10,0% i +13,1%). Això va situar la taxa de cobertura (ràtio exportacions/importacions) en el 77,2%, 2,0 p. p. per sota del 2017.

Compartir: