Compartir: 
La Comissió Europea revisa a l’alça les seves previsions de creixement per a la zona de l’euroLa Comissió Europea revisa a l’alça les seves previsions de creixement per a la zona de l’euroLa Comissió Europea revisa a l’alça les seves previsions de creixement per a la zona de l’euroLa Comissió Europea revisa a l’alça les seves previsions de creixement per a la zona de l’euro

La Comissió Europea revisa a l’alça les seves previsions de creixement per a la zona de l’euro. En l’actualització de febrer del seu escenari econòmic, la Comissió va augmentar lleugerament la previsió de creixement per a la zona de l’euro: fins al 2,3% per al 2018 i fins al 2,0% per al 2019, unes revisions de +0,2 p. p. i +0,1 p. p., respectivament.

La institució europea va assenyalar que el ritme d’activitat el 2017 ha estat millor del que s’esperava a causa del major creixement global i a la fortalesa de la demanda interna. Així mateix, va apuntar que el balanç de riscos està esbiaixat a l’alça a curt termini.

Els indicadors de consum es mantenen elevats a la zona de l’euro. En particular, les vendes al detall van registrar un avanç del 2,2% interanual el desembre, un ritme inferior al registre de novembre (3,5%), però lleugerament superior a la mitjana del 2017 (2,5%). Aquesta dada confirma el bon comportament del consum privat, que es va mantenir com un dels pilars de creixement de la zona de l’euro el 2017.

Economia portuguesa

El mercat laboral va evolucionar favorablement el 2017, afavorit per la bona marxa de l’economia. El nombre d’aturats va baixar de manera pronunciada i la taxa d’atur es va situar en el 8,1% en el 4T 2017 (–2,4 p. p. respecte al 4T 2016). Alhora, l’ocupació va seguir avançant de manera marcada, amb una taxa de creixement interanual del +3,5% en el 4T 2017. D’aquesta manera, la taxa d’ocupació s’ha situat en el 54,3% en el 4T 2017 (+1,9 p. p. respecte al 4T 2016). Aquesta evolució positiva de l’ocupació es va recolzar, en part, en la bona marxa del turisme, un factor que esperem que es mantingui al llarg d’aquest any.

Fort dinamisme del sector exportador portuguès. En el conjunt de l’any 2017 les exportacions de bens van augmentar un 10,1%, fet que suposa una forta acceleració respecte al 2016 (+0,8%). Per la seva banda, les importacions van augmentar un 12,5%, també accelerant en relació amb l’any anterior (+1,5%). En aquest context, el dèficit de la balança comercial va arribar als 13.800 milions d’euros el 2017, 2.600 milions per sobre del dèficit del 2016. Excloent-hi el sector de combustibles, els augments més elevats d’exportacions es van concentrar en béns industrials, equips de transport i bens de capital, mentre que els augments d’importacions es van concentrar en bens industrials i bens de capital.

Compartir: