Compartir: 
La Comissió Europea va rebaixar les previsions de creixement per a la zona de l’euro, tot i que aquestes es mantenen en un nivell sòlidLa Comissió Europea va rebaixar les previsions de creixement per a la zona de l’euro, tot i que aquestes es mantenen en un nivell sòlidLa Comissió Europea va rebaixar les previsions de creixement per a la zona de l’euro, tot i que aquestes es mantenen en un nivell sòlidLa Comissió Europea va rebaixar les previsions de creixement per a la zona de l’euro, tot i que aquestes es mantenen en un nivell sòlid

La Comissió Europea va rebaixar les previsions de creixement per a la zona de l’euro, tot i que aquestes es mantenen en un nivell sòlid. En l’actualització d’estiu del seu escenari econòmic, la Comissió va revisar a la baixa (–0,2 p. p.) la seva previsió de creixement per a la zona de l’euro fins al 2,1% per al 2018, i va mantenir les previsions per al 2019 en el 2,0%. Així mateix, la institució europea va assenyalar que l’activitat a la zona de l’euro mantindrà un ritme de creixement sostingut gràcies a les condicions monetàries acomodatícies, les millores del mercat laboral i el dinamisme exterior. No obstant això, va destacar l’escalada de tensions comercials amb els EUA com un risc important a curt i mitjà termini.

La producció industrial de la zona de l’euro va repuntar al maig. L’índex va augmentar un 2,3% interanual, 0,5 p. p. per sobre de l’avanç d’abril. Per països, va destacar el creixement registrat a Alemanya (3,0% interanual) i Itàlia (2,3%), que van compensar la caiguda temporal de l’índex a França (–0,8% interanual, a causa de les vagues al país gal). Així, la dada se suma a altres indicadors que apunten una bona tendència de creixement de la zona de l’euro durant el passat 2T.

Economia portuguesa

La nova concessió de crèdit al sector privat manté la trajectòria de recuperació en els cinc primers mesos de l’any. Les noves operacions de crèdit per a la compra d’habitatge van continuar creixent de forma robusta (+25,7% interanual fins al maig, en l’acumulat de l’any). Així mateix, el nou crèdit al consum va créixer un 18,1% interanual, i la concessió de crèdit a empreses va augmentar un 11,6% (2,7% per a les pimes i 26,0% per a les grans empreses). Tot això reflecteix la recuperació de l’activitat econòmica.

La inflació de juny va augmentar fins a l’1,5%, 5 dècimes per sobre del registre de maig. El repunt es va recolzar en l’increment en el preu de transports, restaurants i hotels, així com en el component de la despesa d’habitatge. Per la seva banda, la inflació subjacent va augmentar 4 dècimes respecte al registre del mes anterior, fins a l’1,0%.

Es manté el deteriorament del dèficit comercial de béns, que va arribar als 5.802 milions d’euros en l’acumulat de gener a maig (+7,0% respecte al mateix període de l’any anterior), en part, davant l’empitjorament de la balança de béns industrials i de consum. Amb tot, destaca el dinamisme de les exportacions, que van avançar un 6,2% interanual, esperonades per la venda d’automòbils. Una tendència que, a jutjar per l’enquesta a les empreses elaborada per l’INE, tindrà certa continuïtat (tot i que el factor Trump és un risc).

Compartir: