Compartir: 
La confiança del consumidor de la zona de l’euro retrocedeixLa confiança del consumidor de la zona de l’euro retrocedeixLa confiança del consumidor de la zona de l’euro retrocedeixLa confiança del consumidor de la zona de l’euro retrocedeix

La confiança del consumidor de la zona de l’euro retrocedeix. En particular, l’índex elaborat per la Comissió Europea va baixar al desembre fins als –6,2 punts, un retrocés sensible respecte al registre del mes anterior (–3,9 punts al novembre). Amb aquests registres, sembla que l’efecte de les protestes a França dels «armilles grogues» s’ha traslladat al tram final del 4T als indicadors econòmics, fet que fa augmentar la preocupació per la desacceleració del creixement de la zona de l’euro.

El superàvit per compte corrent de la zona de l’euro es va contraure lleument a l’octubre. Així, en l’acumulat de 12 mesos, el superàvit corrent es va situar en el 3,0% del PIB, 1 dècima per sota de la dada registrada en el mateix període de l’any anterior. Aquesta caiguda va ser deguda, principalment, a un menor superàvit de la balança comercial de béns. De cara als propers mesos, esperem que el saldo corrent continuï disminuint, encara que de manera gradual, a causa del menor dinamisme de la demanda exterior davant les tensions comercials globals.

Economia portuguesa

El Banc de Portugal va revisar lleugerament a la baixa les previsions de creixement per al 2018 i 2019. En concret, el 2018 s’anticipa que l’economia hagi avançat un 2,1%, mentre que per a 2019 s’espera un creixement de l’1,8%, és a dir, 0,2 p. p. i 0,1 p. p., respectivament, per sota de les previsions anteriors. Segons les seves estimacions, la demanda interna neta d’importacions contribuirà amb 1,2 p. p. al creixement en els dos anys: amb el consum privat avançant el 2,3% i el 2,0% el 2018 i 2019, respectivament, i la inversió accelerant. Així mateix, les exportacions seguiran contribuint al creixement de forma significativa: 0,9 p. p. el 2018 i 0,7 p. p. el 2019. En aquest context, l’indicador d’activitat econòmica del Banc de Portugal es va recuperar fins al 2,2% a l’octubre i el consum mitjà d’energia es va accelerar a l’octubre i novembre, la qual cosa suggereix que el creixement econòmic continuarà sent robust en l’últim trimestre de l’any.

La capacitat de finançament de l’economia es va situar en el 0,5% del PIB en el 3T 2018. Això representa un deteriorament de 0,2 p. p. respecte al trimestre anterior, a causa de l’augment de les necessitats de finançament de les empreses financeres i a la reducció de la capacitat de finançament de les famílies. Per la seva banda, el sector públic va aconseguir una posició d’equilibri.

El preu de l’habitatge va continuar avançant en el 3T 2018, encara que de forma més moderada. En concret, el preu de l’habitatge va augmentar un 8,5% interanual. Tot i que es tracta d’un registre sòlid, es va situar 2,7 p. p. per sota de l’avanç registrat en el 2T. Es tracta del segon trimestre consecutiu en què es va observar una desacceleració de l’índex de preus.

Compartir: