Compartir: 
La confiança del consumidor de la zona de l’euro retrocedeix mentre continua l’ajustament fiscalLa confiança del consumidor de la zona de l’euro retrocedeix mentre continua l’ajustament fiscalLa confiança del consumidor de la zona de l’euro retrocedeix mentre continua l’ajustament fiscal

La confiança del consumidor de la zona de l’euro retrocedeix mentre continua l’ajustament fiscal. En particular, l’índex de confiança del consumidor va empitjorar lleugerament a l’abril i es va situar en els –7,7 punts. Es tracta d’una dada pitjor de la que s’esperava i que trenca amb una tendència de millora entre desembre i març. Això suggereix que el consum de les llars ha reduït el seu dinamisme en el primer tram del 2T (per facilitar-ne la comparació, l’índex va tenir una mitjana de –6,9 punts en el 4T 2018 i el consum privat va créixer un modest 1,0% interanual). D’altra banda, el dèficit públic de la zona de l’euro va tornar a disminuir el 2018, fins a situar-se en el 0,5% del PIB, 5 dècimes per sota del nivell del 2017. Això va afavorir la reducció del deute públic, del 87,1% del PIB el 2017 fins al 85,1% el 2018. Amb tot, és important destacar les importants diferències entre països (menor deute a Alemanya i molt més gran a Grècia i Itàlia).

Economia portuguesa

El deteriorament del saldo corrent va continuar al febrer. El dèficit de la balança per compte corrent es va situar en els 1.900 milions d’euros (acumulat de 12 mesos), equivalent a l’1,0% del PIB, i molt per sobre del registre de l’any passat (en el 0,3% del PIB). Aquesta diferència es va deure al deteriorament del dèficit de béns, ja que els saldos tant de la balança de serveis com de rendes es van mantenir pràcticament constants al llarg de l’any. Per la seva banda, la balança de capital va romandre en terreny positiu i va més que compensar el dèficit per compte corrent. En concret, el saldo conjunt s’ha situat en el +0,1% del PIB al febrer.

La cartera de crèdit del sector privat continua contraient-se. En particular, la caiguda va ser del 2,5% interanual al febrer, explicada, en gran part, per la contracció del crèdit a les societats no financeres (–5,6% interanual). Alhora, tot i que en menor grau, la cartera de crèdit a les famílies va disminuir un 0,6% interanual, a causa de la contracció de la cartera de crèdit a l’habitatge (–1,4% interanual), mentre que el crèdit al consum va continuar creixent de forma robusta, un 9,4% interanual.

Compartir: