Compartir: 
La confiança del consumidor es manté en nivells elevatsLa confiança del consumidor es manté en nivells elevatsLa confiança del consumidor es manté en nivells elevatsLa confiança del consumidor es manté en nivells elevats

La confiança del consumidor es manté en nivells elevats. Concretament, al desembre, l’índex de confiança del consumidor va augmentar fins a arribar als 0,5 punts, el nivell més alt des de principis del 2001. Aquesta dada se suma al conjunt d’indicadors d’activitat que apunten a un creixement sòlid de la zona de l’euro en el 4T.

El superàvit per compte corrent del conjunt de la zona de l’euro disminueix lleugerament, tot i que es manté en nivells elevats. En concret, a l’octubre, aquest es va situar en el 3,2% del PIB (acumulat de 12 mesos), lleugerament per sota del 3,4% del mateix període del 2016. Un deteriorament que es va deure al menor superàvit de la balança de béns.

El major vigor de l’activitat de la zona de l’euro es reflecteix mica en mica en l’augment dels salaris. Així, els costos salarials per hora en el conjunt de la zona de l’euro van avançar un 1,6% interanual en el 3T 2017, un ritme semblant a l’observat en la primera meitat de l’any. Per països, va destacar el creixement dels costos salarials a Alemanya (2,2% interanual) i a França (2,1%), mentre que a Itàlia i Espanya els salaris van registrar un creixement més feble (del 0,3% i del 0,1% interanual, respectivament). Per la seva banda, a Portugal, els costos salarials van disminuir un 1,2% interanual.

Economia portuguesa

La taxa d’estalvi de les llars es redueix fins al 4,4% de la renda disponible bruta en el 3T 2017, 1 p. p. menor a la del 2T. Aquest nivell, històricament baix, és resultat del fort creixement del consum, més elevat que el de la renda disponible bruta, i reflecteix la major confiança de les llars. Amb tot, la capacitat de finançament del conjunt de l’economia va augmentar 0,2 p. p. en el 3T, fins a l’1,1% del PIB, davant la disminució de les necessitats de finançament del sector públic.

L’economia portuguesa continua en un camí d’expansió més ferm. Al novembre, els indicadors d’activitat econòmica i de consum privat van augmentar un 2,6% i un 2,0% interanual, respectivament. Tot i que aquests avanços són menors que en mesos anteriors, segueixen apuntant a creixements sòlids de l’economia. En aquest sentit, el nou quadre macroeconòmic presentat pel Banc de Portugal projecta un creixement del PIB del 2,0% anual de mitjana per al període 2018-2020. Així mateix, el creixement serà equilibrat, recolzat tant per la demanda interna, en particular la inversió, com per la demanda externa. En aquest context positiu, el mercat de treball continuarà la seva millora gradual, amb un avanç de l’ocupació de l’1,3% anual mitjà i una reducció de la taxa d’atur de 0,9 p. p. per any.

Compartir: