Compartir: 
La confiança del consumidor i el sentiment empresarial de la zona de l’euro retrocedeixenLa confiança del consumidor i el sentiment empresarial de la zona de l’euro retrocedeixenLa confiança del consumidor i el sentiment empresarial de la zona de l’euro retrocedeixen

La confiança del consumidor i el sentiment empresarial de la zona de l’euro retrocedeixen. En particular, l’índex elaborat per la Comissió Europea va baixar al setembre fins als –2,9 punts, un retrocés sensible respecte al registre del mes anterior (–1,9 punts a l'agost). Amb aquesta dada, la confiança al consumidor se situa lleugerament per sota dels nivells del 2017, la mitjana del qual va ser de –2,5 punts. Per la seva banda, el PMI compost de la zona de l’euro, que mesura el sentiment empresarial, va passar de 54,5 punts a l’agost a 54,2 punts al setembre. El descens s’explica per la mala dada del sector manufacturer (el PMI de manufactures va caure fins a nivells de finals del 2016), que es va veure perjudicat per l’estancament de les noves comandes per a exportacions, les quals no van créixer, per primera vegada, en els últims cinc anys.

El superàvit per compte corrent va tornar a millorar al juliol. Així, en l’acumulat de 12 mesos, el superàvit corrent es va situar en el 3,5% del PIB, 2 dècimes per sobre de la dada registrada en el mateix període de l’any anterior. Aquesta millora es va deure, principalment, a un superàvit més elevat de la balança de serveis, que va més que compensar el deteriorament en la balança de rendes. De cara als propers mesos, tot i això, esperem que el superàvit exterior disminueixi lleugerament, davant el menor dinamisme de la demanda exterior.

Economia portuguesa

El saldo de la balança per compte corrent es va estabilitzar al juliol, en el 0,0% del PIB (acumulat de 12 mesos). En particular, el saldo comercial de béns també es va mantenir estable en l’últim mes (en el –6,6% del PIB), davant d’una millora del dèficit comercial energètic que va compensar el deteriorament del no energètic. D’altra banda, el saldo de serveis va millorar lleugerament (+0,1 p. p., fins al +8,2% del PIB), esperonat per la bona marxa del turisme. En aquest sentit, els ingressos totals dels establiments hotelers van augmentar un 6,0% interanual (acumulat fins al juliol). Malgrat aquesta tendència ascendent, és destacable esmentar certa moderació en el ritme de creixement dels ingressos turístics.

Compartir: