Compartir: 
La demanda interna es manté com a principal motor de creixement de la zona de l’euro en el 1T 2018La demanda interna es manté com a principal motor de creixement de la zona de l’euro en el 1T 2018La demanda interna es manté com a principal motor de creixement de la zona de l’euro en el 1T 2018La demanda interna es manté com a principal motor de creixement de la zona de l’euro en el 1T 2018

La demanda interna es manté com a principal motor de creixement de la zona de l’euro en el 1T 2018. Eurostat va confirmar que l’economia de la zona de l’euro va avançar un 2,5% interanual (0,4% intertrimestral) en el 1T. Per components, la demanda interna va augmentar la seva contribució al creixement interanual del PIB fins als 1,9 p. p. (1,6 p. p. en el 4T 2017), refermada pel bon comportament del consum privat i de la inversió (FBCF). Per la seva banda, la demanda externa va reduir la seva contribució fins als 0,6 p. p. (1,3 p. p. en el 4T), a causa, en bona part, a un menor creixement de les exportacions de béns i serveis (que van créixer un 4,5% interanual, 2,1 p. p. menys que en el trimestre anterior).

El consum privat a la zona de l’euro es recupera a l’abril. En particular, les vendes al detall van créixer un 1,7% interanual, 3 dècimes per sobre del registre del mes anterior. Aquesta millora s’explica, majoritàriament, pel comportament del component de roba i calçat que, després d’haver caigut en els tres mesos anteriors, va avançar a l’abril un 3,4% interanual. Això suggereix que el consum privat seguirà sent un element clau en el creixement del PIB de la zona de l’euro en el 2T, tal com va passar en el 1T (vegeu la notícia anterior).

Economia portuguesa

El sistema bancari portuguès s’ha enfortit durant el 2017. El Banc de Portugal va destacar en l’últim Informe d’Estabilitat Financera de juny la marcada reducció de l’endeutament privat, tot i que encara roman en nivells alts. Així mateix, també va subratllar les millores del sector bancari en termes de rendibilitat, eficiència i solvència. Amb tot, apunta que s’han de mantenir els esforços en la reducció dels actius improductius, així com continuar reduint l’exposició al deute públic i al mercat immobiliari. En aquest últim àmbit, s’ha de seguir de prop el fort ritme de creixement del preu de l’habitatge, que s’està veient impulsat pel fort dinamisme de la demanda de no residents i per l’augment del turisme. A més, el Banc de Portugal recorda que l’actual entorn favorable ofereix a les entitats una oportunitat per continuar realitzant ajustos estructurals, sobretot a la base de costos. Això contribuiria a augmentar la fortalesa del sistema i a respondre millor els reptes futurs, com la normalització de les condicions monetàries, les majors exigències reguladores i un augment de la competència amb nous entrants com les fintech.

Persisteix el deteriorament del dèficit comercial de béns, que va arribar als 14.500 milions d’euros en l’acumulat de 12 mesos fins a l’abril, un augment de 2.600 milions d’euros en relació amb el mateix període de l’any anterior (+21,4%). Les exportacions de béns van augmentar un 6,4% interanual i les importacions, un 8,2%, destacant tant la venda com la compra de material de transport.

Compartir: