Compartir: 
La incertesa porta el BCE a enviar missatges més acomodaticisLa incertesa porta el BCE a enviar missatges més acomodaticis

La incertesa porta el BCE a enviar missatges més acomodaticis. En la seva última reunió, el BCE va mantenir una visió raonablement positiva de l’escenari a mitjà termini de la zona de l’euro i no va modificar substancialment les seves previsions econòmiques. Tot i això, ha assenyalat que els indicadors continuen apuntant a ritmes de creixement modestos a curt termini i va emfatitzar que les incerteses que planegen sobre l’escenari (com les tensions geopolítiques) s’han prolongat i, fins i tot, s’han intensificat, especialment en l’àmbit comercial. Per això, el BCE va posposar la data orientativa per a la primera pujada de tipus a mitjan 2020 (abans, desembre del 2019), va reiterar que seguirà reinvertint els venciments d’actius per un llarg període de temps, i, a més, va indicar que està preparat per actuar amb totes les eines necessàries en cas que l’escenari ho requereixi (incloent-hi reduccions del tipus de la facilitat de dipòsits i noves compres d’actius). Finalment, el BCE va concretar que la nova ronda d’injeccions de liquiditat (TLTRO) s’oferirà a unes condicions de finançament relativament favorables, amb un cost que oscil·larà entre el tipus refi +10 p. b. i el tipus depo +10 p. b., segons es compleixin certs objectius de concessió de crèdit.

Els mercats financers es mouen en un «estira i arronsa». En contrast amb la cautela dominant les setmanes anteriors, el sentiment inversor va millorar lleugerament davant els missatges de suport dels principals bancs a l’activitat econòmica, i tot i les tensions en el terreny comercial. En aquest últim àmbit, els EUA podrien implementar aranzels sobre Mèxic si aquest no millora el control de les seves fronteres. Així, d’una banda, els guanys es van estendre per les principals borses mundials (S&P 500 +3,3% i EuroStoxx +2,7%), basades en la continuïtat de les condicions financeres acomodatícies i la publicació de dades econòmiques relativament positives, amb excepció de la Xina (–2,4%), on es van imposar els dubtes sobre l’impacte de les restriccions comercials en la seva economia. D’altra banda, els tipus d’interès del deute sobirà dels EUA i Alemanya es van mantenir en mínims. A la perifèria de la zona de l’euro, les primes de risc d’Espanya i Portugal van experimentar notables descensos, amb la rendibilitat dels seus bons a 10 anys en mínims històrics, mentre que el deute italià va ser penalitzat per les tensions al voltant de la seva política fiscal. Al mercat de matèries primeres, el preu del barril de Brent va arribar a baixar fins als 60 dòlars, reflex dels dubtes dels inversors sobre el creixement de la demanda global.

Compartir: