Compartir: 
La inflació de la zona de l’euro va augmentar al novembre fins a l’1,0%La inflació de la zona de l’euro va augmentar al novembre fins a l’1,0%La inflació de la zona de l’euro va augmentar al novembre fins a l’1,0%

La inflació de la zona de l’euro va augmentar al novembre fins a l’1,0% (davant del 0,7% a l’octubre). Aquest augment es va deure, principalment, a la millora de la inflació subjacent, que es va situar en l’1,3% (enfront de l’1,1% a l’octubre). En canvi, el component energètic va continuar en terreny negatiu (amb un retrocés interanual del 3,2%, 1 dècima per sobre de la regressió d’octubre). A Espanya, on els efectes de base del preu del petroli s’estan desfent, la inflació va pujar fins al 0,4% (0,2% a l’octubre). A Portugal, els preus van tornar a marcar taxes positives, amb una variació interanual del 0,3% (enfront del 0,0% a l’octubre), davant la recuperació de la inflació subjacent (en el 0,6%).

Economia portuguesa

El PIB va mantenir un creixement robust en el 3T, davant la robustesa de la demanda interna i malgrat l’entorn exterior desfavorable. L’INE portuguès va revelar el desglossament per components de demanda de l’avanç del PIB del 3T (1,9% interanual) i es va confirmar la solidesa de la demanda interna (amb una contribució de 3,2 p. p.). En concret, el consum privat va accelerar el seu avanç (2,3% interanual), recolzat en les millores en el mercat laboral. En aquest sentit, la creació d’ocupació va continuar avançant positivament a l’octubre (0,9% interanual), i la taxa d’atur es va estabilitzar en un nivell baix (6,5%). Per la seva banda, la inversió va seguir avançant de manera vigorosa en el 3T (5,8%), tot i la moderació pel que fa als avanços en trimestres anteriors. D’altra banda, la contribució de la demanda externa es va mantenir en terreny negatiu (–1,3 p. p.), com a conseqüència d’unes importacions que van avançar a un ritme molt superior al de les exportacions. Amb tot, és destacable que les exportacions acceleressin en comparació amb el 2T (2,6% enfront de l’1,6%), davant la bona marxa de les exportacions en serveis no turístics. En el seu conjunt, la dada del PIB i el seu desglossament està en consonància amb la previsió de CaixaBank Research d’un creixement de l’1,9% per al còmput total de l’any 2019.

El preu de l’habitatge continua augmentant i va arribar a un nou màxim a l’octubre. En concret, el valor de taxació de l’habitatge es va situar en els 1.304 euros per m2, 5 euros més que al setembre. Aquesta tendència de pujades es produeix des del 2015 i s’ha accelerat en els últims anys. Així, la taxa de creixement en el preu es va situar en el 7,9% en el 3T 2019, duplicant l’avanç mitjà del 2016 (3,7%).

Compartir: