Compartir: 
La inflació dels EUA va trencar la tendència alcista dels últims mesos, tot i que encara es manté en un nivell elevatLa inflació dels EUA va trencar la tendència alcista dels últims mesos, tot i que encara es manté en un nivell elevat

La inflació dels EUA va trencar la tendència alcista dels últims mesos, tot i que encara es manté en un nivell elevat. En concret, la inflació general es va emplaçar en el 2,5% a l’agost, 2 dècimes per sota del registre del mes anterior, però clarament per sobre de la mitjana del 2,1% del 2017. Per la seva banda, la inflació subjacent, que no pren en consideració l’energia i els aliments, es va situar en el 2,2% (el 2,4% al juliol). Aquesta moderació es va deure, en part, a la dissipació d’alguns factors temporals (com l’esvaïment de l’efecte de base dels preus de telefonia sense fils). Amb tot, la fortalesa de l’activitat econòmica dels EUA seguirà pressionant a l’alça els preus, fet que donarà suport a la intenció de la Fed de continuar amb les pujades de tipus (al setembre i desembre, segons CaixaBank Research).

A la Xina, els indicadors d’activitat no aclareixen els dubtes. En particular, el creixement de la producció industrial es va accelerar 1 dècima a l’agost (6,1% en termes interanuals), però continua tractant-se d’un registre discret (el creixement mitjà el 2017 va ser del 6,5%). Una lectura similar es pot fer de les vendes al detall que van créixer un 9,0%, 2 dècimes per sobre del juliol però clarament per sota de la mitjana del 2017 (10,2%).

Primers senyals de reconducció macroeconòmica a Turquia. Després de créixer un 7,3% interanual en el 1T 2018, el creixement en el 2T va ser del 5,2%. La desacceleració econòmica es va deure principalment a la menor empenta de la demanda interna (consum privat i inversió, no així consum públic). Es tracta de només un primer pas cap a l’inevitable ajust macroeconòmic que, via la parada de finançament exterior i l’enduriment de la política monetària, comportarà una aturada apreciable del ritme d’activitat en els propers trimestres. En aquesta línia, el Banc Central de Turquia va pujar el tipus de referència 625 p. b., fins al 24,0% (vegeu la secció de Mercats), una mesura esperada i necessària atès el descontrol inflacionista del país (a l’agost, la inflació va ser del 17,9%).

Rússia guanya tracció a mesura que avança el 2018. En el 2T 2018, el PIB rus va créixer un 1,9% interanual, per sobre del previst i de l’augment de l’1,3% del trimestre anterior. Tot i que la xifra està una mica esbiaixada a l’alça per un efecte base, confirma que el ritme d’activitat de l’economia russa, clara beneficiària de l’increment del preu del petroli, s’està recuperant.

Compartir: