Compartir: 
La inflació es va moderar al febrer fins al 0,8% pel preu del petroliLa inflació es va moderar al febrer fins al 0,8% pel preu del petroli

La inflació es va moderar al febrer fins al 0,8% pel preu del petroli. En la seva primera estimació, i a falta del detall per components, tot sembla indicar que la inflació general es va moderar 3 dècimes respecte al registre del gener pel descens del preu del petroli (51 euros per barril de qualitat Brent en la mitjana del febrer, un 9,7% inferior a la mitjana del gener). Amb aquest moviment, la inflació general va tornar a allunyar-se del registre subjacent, que es va situar en l’1,1% al gener (la dada del febrer la coneixerem el 13 de març).

El saldo per compte corrent el 2019 va ser del +1,9% del PIB (23.943 milions d’euros). En comparativa amb el saldo corrent del 2018 (vegeu el gràfic), que va ser similar, la millora de 0,4 p. p. en el dèficit de la balança de béns energètics es va veure compensada per un dèficit de béns no energètics més elevat (–0,1 p. p.) i un superàvit menor de la balança de serveis (–0,2 p. p.). Entrant en detall, el deteriorament del dèficit de béns no energètics va acusar la desacceleració de les exportacions, mentre que el superàvit de serveis va empitjorar de la mà de la puixança de les importacions, tant turístiques (turistes espanyols que viatgen a l’estranger) com no turístiques.

Compartir: