Compartir: 
La inflació a la zona de l’euro es va moderar fins a l’1,4% interanual al desembreLa inflació a la zona de l’euro es va moderar fins a l’1,4% interanual al desembreLa inflació a la zona de l’euro es va moderar fins a l’1,4% interanual al desembreLa inflació a la zona de l’euro es va moderar fins a l’1,4% interanual al desembre

La inflació a la zona de l’euro es va moderar fins a l’1,4% interanual al desembre, un registre 0,1 p. p. per sota del mes anterior a causa del menor augment de preus del component energètic. D’aquesta manera, en la mitjana de 2017, la inflació general s’ha situat en un 1,5%, lleugerament per sota de les nostres expectatives. Això s’explica per una contribució del component energètic el mes de desembre lleugerament inferior al que esperàvem, encara que no modifiquem, de moment, les nostres previsions per als propers mesos. Per la seva banda, la inflació subjacent es va mantenir per tercer mes consecutiu en l’1,1% interanual, i la mitjana del 2017 s’ha situat en l’1,1%. De cara al 2018, esperem una inflació general i subjacent de l’1,5% i de l’1,2%, respectivament.

Economia portuguesa

L’indicador de clima econòmic es manté en cotes elevades. Al desembre, aquest índex va caure 0,2 punts i es va situar en els 1,9 punts, tot i que continua per sobre de la mitjana d’1,7 punts de la primera meitat de l’any. La lleu caiguda de desembre reflecteix l’empitjorament del sentiment en els sectors de la construcció i dels serveis, que va ser parcialment compensada per la millora de la confiança en el sector manufacturer i les vendes al detall. Per la seva banda, l’indicador de confiança dels consumidors es va mantenir al desembre en els 2,3 punts, a prop del màxim observat el juliol de 2017 (2,5 punts). Aquestes dades estan d’acord amb l’expectativa d’un moderat alentiment del ritme de creixement de l’activitat el 2018.

Continua la tendència de reducció del deute públic iniciada el setembre. Al novembre, el deute públic segons el criteri de Maastricht va ser de 242,8 milers de milions d’euros, 6,3 menys que en el 3T. D’aquesta manera, el deute públic ha caigut des de setembre 3,3 p. p., fins a arribar al 127,5% del PIB. Aquesta evolució positiva reflecteix principalment els reemborsaments anticipats a l’FMI dels préstecs del programa d’assistència financera.

Compartir: