Compartir: 
La millora de l'entorn exterior, en especial de la zona de l'euro, dóna un nou impuls a l'economia espanyolaLa millora de l'entorn exterior, en especial de la zona de l'euro, dóna un nou impuls a l'economia espanyolaLa millora de l'entorn exterior, en especial de la zona de l'euro, dóna un nou impuls a l'economia espanyola

La recuperació de la zona de l'euro impulsa les comandes industrials espanyoles. Les comandes de la indústria van avançar el 2,4% interanual al març, gràcies a la bona evolució de les comandes del mercat interior (3,8% interanual) i, sobretot, de la zona de l'euro (11,5% interanual). El bon to de la indústria també s'observa en el volum de negoci d'aquest sector, que va augmentar un notable 3,2% interanual al març (0,7% al febrer). D'altra banda, el ritme d'expansió del sector serveis s'accelera: el volum de negoci va créixer el 5,6% interanual al març (3,5% al febrer).

Les exportacions van sorprendre a l'alça al març i el dinamisme en el sector turístic va prosseguir a l'abril. Les exportacions de béns van avançar un robust 12,5% interanual al març, la qual cosa va situar el creixement del 1T 2015 en el 4,4% interanual, després de l'apatia dels mesos de gener i febrer. Ha donat suport a aquest avanç, a banda de la depreciació de l'euro, la millora dels preus dels productes exportats (mentre que el 2014 van caure, durant el primer trimestre d'enguany van avançar prop de l'1% interanual). Les dades turístiques també corroboren la bona marxa del sector exterior: Espanya va rebre 5,4 milions de turistes internacionals a l'abril, el 2,8% més que el mateix mes de l'any passat.

Els balanços bancaris, cada vegada més sanejats. El saldo de crèdit dubtós va disminuir al març en 4.289 milions d'euros (fins als 166.219 milions d'euros), després de 13 mesos consecutius de descensos. La taxa de morositat es va reduir en 41 punts bàsics fins al 12,1%. Per al 2015, preveiem que el saldo de crèdit dubtós continuï davallant, la qual cosa, combinada amb una caiguda moderada del saldo viu de crèdit, ajudarà a reduir encara més la taxa de morositat.

Compartir: