Compartir: 
La producció industrial a la zona de l’euro modera el ritme d’avanç al generLa producció industrial a la zona de l’euro modera el ritme d’avanç al generLa producció industrial a la zona de l’euro modera el ritme d’avanç al generLa producció industrial a la zona de l’euro modera el ritme d’avanç al gener

La producció industrial a la zona de l’euro modera el ritme d’avanç al gener. L’índex de producció industrial per al conjunt de la zona de l’euro va créixer un 3,4% interanual, un registre inferior al del mes de desembre (5,1%), a causa d’una caiguda de la producció energètica per unes temperatures inusualment càlides durant el mes de gener. En qualsevol cas, el registre es va situar per sobre de la mitjana del 2017 (2,9%).

Els salaris a la zona de l’euro mantenen una tendència gradual a l’alça. Així, els costos salarials per hora en el conjunt de la zona de l’euro van créixer un 1,7% interanual en el 4T 2017, 1 dècima per sobre del registre del trimestre anterior. Aquesta recuperació està d’acord amb el que s’esperava, atès el repunt de l’activitat econòmica a la zona de l’euro. Per països, va destacar el creixement dels costos salarials a Portugal (4,7% interanual), Alemanya (1,9%) i França (1,8%). En canvi, els costos salarials van disminuir un 0,4% interanual a Itàlia.

L’ocupació a la zona de l’euro creix amb força el 2017. En concret, l’ocupació va pujar un 1,6%, 0,3 p. p. més que el 2016, la qual cosa confirma el dinamisme del mercat laboral de la zona de l’euro. Preveiem que aquest to positiu tingui continuïtat al llarg d’enguany. Per països, van destacar Portugal, amb un creixement mitjà de l’ocupació en 2017 del 3,3%, Espanya (2,6%) i Alemanya (1,5%).

Economia portuguesa

El sector turístic comença l’any amb bon peu. Portugal va rebre al gener 1 milió de turistes no residents, un 3,7% més que al gener del 2017, fet que va suposar uns ingressos totals de 138,2 milions d’euros (+12,2% interanual). L’augment del valor afegit que genera el sector es va veure reflectit en els ingressos mitjans per habitació disponible, que van arribar als 25,1 euros al gener, un increment de l’11,6% interanual.

La concessió de crèdit avança amb força i dona suport a la recuperació econòmica. Les noves operacions de crèdit per a la compra d’habitatge van créixer al gener un 13,3% interanual, un ritme sòlid tot i que menor a l’excepcionalment alt de gener del 2017 (+52% interanual). Addicionalment, cal destacar l’acceleració del creixement del crèdit al consum (16,2% interanual) i l’avanç positiu en nou crèdit a empreses (2,4% interanual per a pimes i 70,1% per a grans empreses) després de més de tres anys de contraure’s.

Compartir: