Compartir: 
La producció industrial manté un bon ritme de creixement a la zona de l’euroLa producció industrial manté un bon ritme de creixement a la zona de l’euroLa producció industrial manté un bon ritme de creixement a la zona de l’euro

La producció industrial manté un bon ritme de creixement a la zona de l’euro. Així, l’índex de producció industrial va repuntar al març un 4,0% interanual a Alemanya i un 3,5% a Itàlia, després de la lleu desacceleració d’aquest indicador en els dos països al febrer. Per la seva banda, a França, el creixement de la producció industrial es va alentir, a causa de factors temporals, fins a l’1,8% interanual, un registre inferior al creixement mitjà de l’any anterior (2,4%).

Economia portuguesa

Evolució favorable del mercat laboral en el 1T 2018. La taxa de desocupació va disminuir de forma pronunciada fins al 7,9% en el 1T 2018, 2,2 p. p. per sota del nivell de fa un any. Alhora, l’ocupació va continuar creixent vigorosament (3,2% interanual) en el 1T 2018. D’aquesta manera, la taxa d’ocupació es va situar en el 54,3% el primer trimestre de l’any. El sector serveis va ser el principal creador d’ocupació en els primers mesos de 2018, una dinàmica que hauria de prosseguir al llarg de l’any.

El dèficit de la balança comercial de béns continua el seu deteriorament en el 1T 2018. En particular, les exportacions van créixer un 2,7% interanual de gener a març i van assolir un valor de 14.300 milions d’euros. Per la seva banda, les importacions van augmentar un 6,3% fins als 17.700 milions d’euros. Així, el dèficit de la balança comercial es va situar en els 3.400 milions d’euros (+24,8% respecte al 1T 2017), en part pel deteriorament del saldo energètic i de la balança de béns de consum. Cal destacar el dinamisme dels equipaments de transport, que van augmentar les seves exportacions en un 23,5% i les seves importacions en un 12,7% en el 1T 2018.

Compartir: