Compartir: 
La producció industrial va caure de manera acusada a Alemanya i França al desembreLa producció industrial va caure de manera acusada a Alemanya i França al desembreLa producció industrial va caure de manera acusada a Alemanya i França al desembre

La producció industrial va caure de manera acusada a Alemanya i França al desembre. A Alemanya el retrocés va ser d’un 6,7% interanual, el més gran des que va començar la recessió del sector manufacturer del país. Mentrestant, a França, la caiguda va ser del 3,0% (+0,9% al novembre), una dada que sens dubte es va veure afectada per les accions sindicals durant el mes de desembre. Per la seva banda, les vendes al detall de la zona de l’euro també van virar a la baixa a finals d’any, amb un avanç més moderat que als mesos anteriors (1,3% al desembre davant del 2,3% al novembre). Es tracta d’una desacceleració notable del consum, el qual havia resistit bé als problemes del sector manufacturer fins al moment.

Economia portuguesa

Desacceleració del mercat laboral en el tram final del 2019. La població ocupada va seguir augmentant en el 4T 2019 (+24.600 persones), però a un ritme més lent que en el passat (0,5% interanual, enfront del 0,9% en el 3T i el 2,3% en el total del 2018). D’altra banda, la taxa d’atur va augmentar fins al 6,7% (davant del 6,1% del 3T). El deteriorament en la taxa d’atur a finals d’any és habitual, però aquesta vegada va ser superior al que s’esperava com a conseqüència del fort augment de la població activa i de la menor capacitat de generar ocupació. De cara al 2020, preveiem que el mercat laboral continuï millorant, tot i que de forma molt més moderada que en els últims anys.

El deute públic va ascendir a 249.700 milions el 2019, 0,6 milions més que el 2018. A aquesta evolució ha contribuït el reemborsament anticipat de 2.000 milions d’euros relacionats amb el préstec atorgat pel Fons Europeu d’Estabilitat Financera (EFSF), que en part s’ha compensat amb l’emissió de bons del Tresor a llarg termini. Aquestes operacions han permès a l’Estat la reducció de la despesa per interessos, ja que el cost del préstec EFSF és superior al del rendiment mitjà dels bons emesos. En termes de PIB, el deute públic es va situar en el 118,5%, això és 3,8 p. p. per sota del registre del 2018.

Deteriorament del saldo comercial el 2019. El dèficit comercial de béns es va situar en els 20.400 milions d’euros en el total de l’any, fet que suposa un augment de 2.842 milions respecte al 2018. El sòlid avanç de les importacions (6,6% interanual) enfront de les exportacions (3,6%) va afavorir aquest deteriorament. En termes de percentatge de PIB, el dèficit comercial es va situar en el 9,7% del PIB, 1,1 p. p. per sobre del del 2018.

Compartir: