Compartir: 
La recuperació econòmica continua en marxaLa recuperació econòmica continua en marxa

La recuperació de la zona de l'euro dóna suport a la indústria espanyola. L'entrada de comandes a la indústria es va intensificar al maig i va registrar un creixement de l'1,8% interanual (mitjana mòbil de 12 mesos), per damunt de l'1,5% d'abril. La bona evolució de les comandes provinents de la zona de l'euro va compensar la desacceleració del mercat interior. Així mateix, el volum de negoci de maig, tant als serveis com a la indústria, va continuar creixent a bon ritme, la qual cosa senyala un avanç significatiu del PIB en el 2T.

El sector exportador continua mostrant un bon to. Les exportacions de béns van créixer el 7,0% interanual al maig (acumulat de 3 mesos). Novament, aquestes exportacions han estat afavorides per la demanda procedent de la zona de l'euro i de la resta de la Unió Europea, la qual cosa ha pogut compensar la forta caiguda exportadora a Rússia (del 43% del començament de l'any ençà). Les importacions van avançar el 4,6% interanual (acumulat de 3 mesos), una xifra que, tanmateix, hauria estat molt superior si no hagués estat per la caiguda del preu del petroli.

La inflació torna al terreny positiu al juny. Després d'un any en contracció, els preus al consum van créixer el 0,1% interanual al juny, amb el suport d'un major dinamisme dels components de l'IPC subjacent.

El crèdit bancari dóna suport a la recuperació. Segons l'enquesta de préstecs bancaris del 2T, el 60% de les entitats esperen que la demanda de crèdit al consum s'incrementi en els propers tres mesos, un percentatge que s'eleva al 70% en el cas dels préstecs a societats no financeres, sobretot pimes. Pel que fa a l'oferta, els bancs no van variar els estàndards per concedir crèdit. El sanejament dels balanços bancaris, tal com mostra la caiguda de sis dècimes de la taxa de morositat del maig, fins a l'11,4%, seguirà donant suport a aquestes tendències.

Compartir: