Compartir: 
La saga del brexit s’allargaLa saga del brexit s’allargaLa saga del brexit s’allargaLa saga del brexit s’allarga

La saga del brexit s’allarga. Theresa May va retardar la segona votació de l’acord de sortida del Regne Unit fins al 12 de març, mentre continua negociant amb la UE possibles concessions a la clàusula backstop sobre Irlanda. Així mateix, May es va comprometre a oferir al Parlament, en cas que aquest acord torni a ser rebutjat, una votació (el 13 de març) sobre si aprova una sortida sense acord i una altra (el 14 de març) sobre si vol demanar una curta extensió de l’article 50 per retardar la sortida de la Unió del març al juny del 2019.

Continua la bona evolució del mercat laboral, mentre que els indicadors de sentiment econòmic s’estabilitzen. En particular, la taxa d’atur de la zona de l’euro es va mantenir en el 7,8% al gener, un registre 0,8 p. p. per sota del gener del 2018. Per la seva banda, l’indicador de sentiment econòmic de la zona de l’euro (ESI) es va estabilitzar en els 106,1 punts al febrer, després de diversos mesos de caigudes significatives. Aquestes dades suggereixen que els indicadors d’activitat estan començant a estabilitzar-se en cotes compatibles amb un creixement més moderat però positiu.

La inflació a la zona de l’euro va augmentar lleugerament al febrer, fins a l’1,5%, 1 dècima per sobre del registre del mes anterior. Això es va deure, en part, a la major contribució del component energètic, el qual va trencar la tendència a la baixa dels últims quatre mesos. Pel que fa a la inflació subjacent, aquesta es va mantenir en l’1,2%. Per països, la inflació general (no harmonitzada) va augmentar lleugerament a Espanya fins a l’1,1% (1,0% al gener), mentre que a Portugal va pujar en 4 dècimes, fins al 0,9%.

Economia portuguesa

Es confirma que el PIB va avançar un 2,1% el 2018. La demanda interna va contribuir positivament al creixement en 2,8 p. p., mentre que la demanda externa va tenir una contribució negativa de 0,7 p. p. Les exportacions i el consum privat van ser els dos components que més van contribuir a l’avanç del PIB, 1,7 p. p. en tots dos casos.

L’indicador de sentiment econòmic es va recuperar al febrer i va arribar als 2,2 punts, 1 dècima més que al gener (el 2018, la mitjana va ser de 2,3). Això va reflectir una millora de la confiança en la construcció, el comerç i els serveis. Per contra, l’indicador de confiança en la indústria va baixar afectat per la desacceleració de la demanda global. Per la seva banda, la confiança dels consumidors va tornar a disminuir (–8,3 punts al febrer davant dels –7,2 al gener), cosa que reflecteix un menor optimisme de les llars sobre les perspectives econòmiques en els propers 12 mesos.

El mercat de treball s’estabilitza. Al gener, la població ocupada va assolir un total de 4.849.300 persones, un augment de 72.100 persones enfront del mateix període de l’any anterior. Així, el ritme de creixement de l’ocupació es va mantenir dinàmic (1,5% interanual), tot i que va evidenciar senyals de desacceleració (el 2018 el creixement mitjà va ser del 2,3%). Alhora, la taxa d’atur es va emplaçar en el 6,7%, –1,1 p. p. respecte al gener del 2018, però amb un lleuger augment (+0,1 p. p.) respecte al desembre.

Compartir: