Compartir: 
La UE pren les seves primeres mesures davant el coronavirusLa UE pren les seves primeres mesures davant el coronavirusLa UE pren les seves primeres mesures davant el coronavirus

La UE pren les seves primeres mesures davant el coronavirus. En concret, la Comissió Europea mobilitzarà 37.000 milions per donar suport al sistema sanitari, i ajudar les pimes i els sectors més perjudicats per l’epidèmia. Es tracta de quantitats modestes que s’hauran d’incrementar en els propers mesos. Cal destacar, d’altra banda, que la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va anunciar que es preparen per flexibilitzar les regles fiscals a què estan subjectes els Estats membres (cal recordar que aquestes regles inclouen una limitació del dèficit públic al 3,0% del PIB).

El feble tancament del 2019 de la zona de l’euro empitjora el balanç de riscos davant l’avanç del COVID-19. L’economia de la zona de l’euro va tancar l’any 2019 amb un creixement modest del PIB, segons l’última estimació publicada per Eurostat (0,1% intertrimestral i 1,0% interanual en el 4T 2019). En el còmput total de l’any, la regió va desaccelerar fins a l’1,2%, des de l’1,9% del 2018. Per la seva banda, el desglossament per components de demanda del 4T va mostrar una debilitat del consum privat superior a la de trimestres anteriors. En aquest context d’avanços moderats, preocupa l’impacte que pugui tenir la crisi sanitària del coronavirus en l’activitat econòmica de la regió.

Economia portuguesa

Els indicadors més recents d’activitat suggereixen una desacceleració de l’activitat econòmica a Portugal. En la indústria, la facturació va créixer un contingut 0,4% interanual al gener, per sota de l’avanç de l’1,1% del desembre. Aquesta moderació va ser conseqüència d’una desacceleració en la facturació del mercat interior i una contracció en la del mercat exterior. El sector de la construcció també va desaccelerar el seu ritme d’activitat, mentre que el sector serveis va ser l’únic que es va mostrar robust, amb un avanç del 3,1% interanual, per sobre de la taxa de creixement del desembre (2,1%). Aquesta robustesa, però, es veurà afectada en els pròxims mesos per l’impacte del coronavirus.

El dèficit comercial es va reduir en 300 milions d’euros al gener, fins als 20.100 milions d’euros (acumulat de 12 mesos). Aquesta reducció va estar recolzada per la desacceleració en el ritme d’expansió de les importacions (5,3% interanual al gener, davant del 6,6% al desembre), ja que les exportacions van mantenir les seves taxes d’avanç (3,6%). En termes de PIB, el dèficit comercial es va situar en el 9,4%, 2 dècimes menys que al desembre.

La demanda de crèdit es manté dinàmica a començament d’any. La nova concessió de crèdit al sector privat no financer va augmentar un 17,3% interanual al gener. Per segments, va destacar l’acceleració del crèdit a l’habitatge (que va créixer un 33,1% interanual) i el sòlid ritme del crèdit al consum (37,4%). Per la seva banda, el flux de nou crèdit a les empreses va avançar un 4,8%, on un 70% de l’augment va ser degut als préstecs atorgats a grans empreses.

Compartir: