Compartir: 
La volatilitat torna als mercats financersLa volatilitat torna als mercats financers

La volatilitat torna als mercats financers. Després d’unes setmanes de certa calma als mercats, la revisió a la baixa de les perspectives del creixement global per part de l’OCDE i, posteriorment, les de la zona de l’euro per part del BCE (vegeu la secció d’Economia europea) van llastar la majoria d’índexs borsaris. Així, les cotitzacions de les principals borses avançades, tant dels EUA com d’Europa, van retrocedir (S&P 500 –2,2%, Eurostoxx 50 –0,9%, PSI 20 –1,1% i Ibex 35 –1,5%), arrossegades principalment per les caigudes en el sector financer. Per la seva banda, l’índex MSCI per al conjunt d’economies emergents va retrocedir un 2,0%, afectat, sobretot, per les borses llatinoamericanes. Aquesta visió menys optimista del creixement econòmic, juntament amb la nova orientació futura sobre els tipus d’interès més pacient per part del BCE, es va traslladar també al mercat de renda fixa, on els tipus d’interès dels actius refugi van flexionar a la baixa (els tipus d’interès del bo sobirà a 10 anys dels EUA i Alemanya van retrocedir 12 i 11 p. b., respectivament). Així mateix, les primes de risc dels països perifèrics van disminuir notablement (especialment a Itàlia, on la prima de risc va retrocedir 12 p. b. després de l’anunci de noves injeccions de capital al sector financer per part del BCE). Al mercat de divises, va destacar l’apreciació del dòlar respecte a la majoria de monedes internacionals (l’euro es va situar en mínims des del juny del 2017).

El BCE posposa la primera pujada de tipus al 2020 i anuncia una nova injecció de liquiditat. Després de la rebaixa en les previsions de creixement i inflació per al 2019 i 2020 (vegeu la secció d’Economia europea), el president del banc central va anunciar que els tipus d’interès es mantindrien en els nivells actuals almenys fins a finals del 2019 (anteriorment fins passat l’estiu del 2019). A més, Draghi va anunciar una nova ronda de TLTRO que s’emetran trimestralment a partir del setembre d’aquest mateix any i fins al març del 2021. Amb aquestes mesures, sumades a les reinversions dels actius al seu venciment, el BCE ha fixat les condicions per mantenir un entorn monetari acomodatici per al que queda del 2019.

Compartir: