Compartir: 
La zona de l’euro creix de forma més equilibrada en el 4T 2017La zona de l’euro creix de forma més equilibrada en el 4T 2017La zona de l’euro creix de forma més equilibrada en el 4T 2017La zona de l’euro creix de forma més equilibrada en el 4T 2017

La zona de l’euro creix de forma més equilibrada en el 4T 2017. Eurostat va confirmar que l’economia de la zona de l’euro va avançar un 2,7% interanual (0,6% intertrimestral) en el 4T 2017. Per components, la demanda interna va reduir la seva contribució al creixement interanual del PIB fins als 1,4 p. p (1,9 p. p. en el 3T 2017), a causa d’una moderació del ritme d’avanç del consum privat. Per la seva banda, la demanda externa va augmentar la seva contribució fins als 1,3 p. p. (0,8 p. p. en el 3T). El bon comportament de la demanda externa es va deure a la robustesa de les exportacions de béns i serveis, que van créixer un 2,9% interanual (2 dècimes més que en el trimestre anterior), i a un menor ritme d’increment de les importacions (1,6% interanual, comparat amb un 2,0% en el 3T).

El consum privat a la zona de l’euro es manté en nivells elevats. Les vendes al detall van augmentar un 2,0% interanual al gener, 1 dècima per sota del registre del mes anterior, però similar a la mitjana del 4T 2017 (1,9% interanual). Aquesta dada suggereix que el consum de les llars es manté com un dels pilars de l’expansió econòmica de la zona de l’euro en l’inici d’any.

El BCE revisa a l’alça les previsions de creixement de la zona de l’euro per al 2018 fins al 2,4% (+0,1 p. p. respecte a les anteriors) i manté les previsions per al 2019 en l’1,9% (molt similars a les previsions de CaixaBank Research, del 2,5% i 2,0%, respectivament). Aquesta revisió reflecteix la major empenta de la demanda externa gràcies a les millors perspectives de creixement global. D’altra banda, el BCE preveu que la inflació es mantingui en nivells continguts, a causa de l’apreciació de l’euro. Concretament, la institució espera que la inflació se situï en l’1,4% els anys 2018 i 2019.

Economia portuguesa

Portugal surt de la categoria de països amb desequilibris macroeconòmics excessius. Després d’una anàlisi exhaustiva de l’economia portuguesa, la Comissió Europea va considerar que s’ha produït una reducció notable dels desequilibris macroeconòmics. Així, la institució va subratllar la recuperació del mercat laboral, en particular el menor atur de llarga durada, així com la millora del sector bancari, com testifica la disminució de la morositat. Així mateix, la Comissió va destacar una reducció important de l’endeutament extern i intern. Amb tot, ha recordat que els dos romanen en nivells superiors als recomanats, per la qual cosa va fer èmfasi en continuar els esforços per aconseguir una correcció sostenible dels desequilibris.

Compartir: