Compartir: 
L’activitat al sector serveis manté un bon to mentre que el sector industrial queda ressentitL’activitat al sector serveis manté un bon to mentre que el sector industrial queda ressentit

L’activitat al sector serveis manté un bon to mentre que el sector industrial queda ressentit. Així, l’índex PMI per al sector serveis al juny va pujar 0,8 punts fins als 53,6 punts, mentre que el seu homòleg manufacturer va cedir 2,2 punts i es va situar en els 47,9 punts, per sota del llindar dels 50. L’augment en les tensions comercials durant el maig i bona part del juny i les dificultats que travessa el sector de l’automoció es troben, probablement, darrere d’aquest deteriorament de l’índex de manufactures. Per la seva banda, la producció industrial al maig va créixer un 1,4% interanual, un ritme de creixement moderat però millor que la mitjana de creixement dels primers quatre mesos (0,4%).

L’afiliació assoleix el seu màxim històric, tot i que es modera el ritme de creació d’ocupació. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 75.584 persones al juny (en termes no desestacionalitzats), de manera que el total es va situar en 19.517.697 persones, una mica per sobre del rècord anterior assolit el juliol del 2007. No obstant això, el ritme de creació d’ocupació es va moderar fins al 2,7% interanual (2,8% interanual al maig). En el detall de sectors, cal remarcar la dicotomia existent entre el sector serveis, l’afiliació del qual va augmentar un vigorós 2,9% interanual (el mateix ritme que al maig), i el sector industrial, l’afiliació del qual va avançar un molt més contingut 1,3% interanual (1,6% al maig). Per la seva banda, l’atur registrat va disminuir un 4,6% interanual, una xifra 0,7 p. p. inferior a la del mes de maig.

La despesa turística continua creixent tot i la moderació en l’arribada de turistes internacionals. Així, al maig, van arribar 8,0 milions de turistes internacionals, un 1,6% menys que al maig del 2018. Amb tot, si ens fixem en la xifra de turistes en l’acumulat de 12 mesos, aquesta encara marca un avanç positiu, de l’1,4% (amb 83,5 milions). En el detall per nacionalitats, observem com el descens d’alemanys, nòrdics i britànics (2,5%, 4,3% i 0,8%) es compensa amb italians (7,1%), portuguesos (9,7%), europeus de l’est i extraeuropeus, especialment nord-americans (13,0%). Per la seva banda, la despesa turística va pujar un 3,2% interanual al maig (en l’acumulat de 12 mesos), davant d’una major despesa per persona i dia que va compensar la moderació en nombre de turistes i durada d’estades.

Continua l’aterratge suau del crèdit. Més concretament, el saldo viu de crèdit al sector privat es va contraure un 0,7% interanual al maig del 2019, un registre millor que el del mes anterior (–1,2% interanual) i que el del desembre del 2018 (–2,6% interanual). Per components, el crèdit a les llars es va mantenir estable (+0,1% interanual), mentre que el crèdit a les empreses no financeres va continuar contraient-se (–2,0% interanual), encara que a un ritme menor que el del mes anterior (–3,2%).

Compartir: