Compartir: 
L’activitat econòmica s’alenteixL’activitat econòmica s’alenteix

L’activitat econòmica s’alenteix, tot i que es manté el comportament diferencial entre el sector industrial i el de serveis. Més concretament, al setembre, l’índex PMI del sector manufacturer va cedir 1,1 punts fins a situar-se en els 47,7 punts, la cota més baixa des de l’abril del 2013. Per la seva banda, el seu homòleg del sector serveis també va caure 1,0 punts i es va situar en 53,3 punts, de manera que es manté encara per sobre del llindar de 50 punts que delimita el territori expansiu del recessiu. En aquest context, l’INE va revisar a la baixa el creixement intertrimestral del PIB del 2T en 0,1 p. p., fins al 0,4% (2,0% interanual), per la qual cosa es confirma que el creixement de fons de l’economia espanyola és una mica més moderat del que prèviament s’havia estimat. D’altra banda, l’INE també va revisar la sèrie de la taxa d’estalvi fins al 6,2% de la renda bruta disponible en l’acumulat de quatre trimestres fins al 1T 2019 (enfront del 5,0% prèviament estimat). Així mateix, el 2T 2019, la taxa d’estalvi va pujar fins al 7,2%. L’augment de la taxa d’estalvi reflecteix fins a cert punt una normalització, després d’haver caigut a cotes molt baixes el 2017-2018, però també sembla respondre a una major incertesa de l’entorn.

La desacceleració del mercat laboral continua. L’afiliació a la Seguretat Social va augmentar un 2,44% interanual al setembre, per sota del ritme de creació d’ocupació del mes anterior (2,55%), però en línia amb el previst. La desacceleració en la creació d’ocupació es va fer visible en tots els sectors, amb una moderació en el ritme d’avanç a la indústria (1,3% interanual, –0,1 p. p. que al mes anterior), la construcció (4, 1% interanual, 0,2 p. p. menys) i els serveis (2,7% interanual, –0,1 p. p.).

El turisme aguanta. En concret, tot i que el nombre de turistes internacionals es modera, la despesa turística continua creixent. Així, a l’agost, van arribar 10,1 milions de turistes internacionals, fet que representa un 0,5% menys que l’agost del 2018. En l’acumulat dels darrers 12 mesos, però, la tendència en el nombre de turistes continua en terreny positiu (+2,2% interanual, 83,7 milions en total). Per la seva banda, la despesa turística va pujar un 3,6% interanual (acumulat de 12 mesos), davant d’una major despesa per persona i dia (6,2%), fet que compensa el retrocés en turistes i durada d’estades. En aquest sentit, els ingressos turístics van ser la raó principal de la revisió a l’alça que va efectuar el Banc d’Espanya sobre el saldo per compte corrent, que va passar del +0,7% del PIB al +1,8% al juny del 2019 (acumulat de 12 mesos).

Compartir: