Compartir: 
L’activitat en el sector serveis continua moderant-se, mentre que la del sector industrial manté un to molt contingutL’activitat en el sector serveis continua moderant-se, mentre que la del sector industrial manté un to molt contingut

L’activitat en el sector serveis continua moderant-se, mentre que la del sector industrial manté un to molt contingut. Més concretament, al setembre, la xifra de negocis del sector industrial va caure un 0,7% interanual (mitjana mòbil de tres mesos), un registre molt similar al del mes anterior (–0,5%). Així mateix, les comandes industrials també van retrocedir un 0,8% interanual, per la qual cosa no s’espera un repunt de la xifra de negocis del sector industrial el mes que ve. Per la seva banda, l’indicador homòleg del sector serveis va mantenir la tendència de moderació dels últims mesos i va créixer un 3,0% interanual, 0,3 p. p. per sota de l’avanç del mes anterior.

El preu de l’habitatge s’estabilitza. El preu de taxació de l’habitatge va avançar un 0,1% intertrimestral en el 3T i un 3,1% en termes interanuals, repetint els registres del trimestre anterior en sengles avanços. Es tracta d’un ritme de creixement una mica inferior al previst per CaixaBank Research, de manera que l’alentiment del sector podria acabar sent una mica més pronunciat del que s’esperava. La tendència de desacceleració del preu de l’habitatge s’emmarca en un context en què la demanda també mostra un cert retrocés, si bé es manté en cotes elevades. Per la seva banda, els indicadors d’oferta també revelen cert alentiment, tot i que en aquest cas, de nou, cal esmentar que encara creixen de manera vigorosa i per sobre del conjunt de l’economia. De cara als propers trimestres, la moderació del ritme de creixement de sector tindrà continuïtat. Encara que això no s’ha d’interpretar com un signe de debilitat sinó més aviat com una normalització cap a taxes de creixement més sostenibles després del fort repunt experimentat durant la recuperació.

El saldo comercial de béns va empitjorar al setembre de la mà de la balança de béns no energètics. Així, el dèficit comercial es va situar en el 2,8% del PIB (acumulat de 12 mesos). Això representa un deteriorament de 0,29 p. p. respecte a un any abans, atribuïble en la seva totalitat a l’empitjorament de la balança de béns no energètics. En concret, les exportacions no energètiques van avançar molt per sota de les importacions no energètiques (1,5% interanual en l’acumulat de 12 mesos, davant del 3,1%).

Compartir: