Compartir: 
L’activitat industrial continua creixent a bon ritme a la zona de l’euroL’activitat industrial continua creixent a bon ritme a la zona de l’euroL’activitat industrial continua creixent a bon ritme a la zona de l’euroL’activitat industrial continua creixent a bon ritme a la zona de l’euro

L’activitat industrial continua creixent a bon ritme a la zona de l’euro. Així, l’índex de producció industrial publicat per Eurostat va créixer un 2,9% interanual al febrer, un registre similar al del conjunt de 2017. Per països, va destacar el creixement registrat a França (4,4% interanual) que va compensar el menor increment de l’índex a Alemanya (2,5% comparat amb el 5,0% del mes anterior). Aquestes dades, juntament amb altres indicadors, suggereixen que el creixement de l’activitat en el 1T 2018 es va mantenir ferm en la zona de l’euro.

Economia portuguesa

Moderat avanç de la inflació al març, fins al 0,7%, 1 dècima superior al registre de febrer. Per la seva banda, la inflació subjacent es va situar en el 0,8%, 0,2 p. p. per sobre del registre del mes anterior. Per components, va destacar la forta contribució negativa dels preus en roba i calçat, que va ser compensada, però, per l’augment dels preus en transport, restaurants, hotels i oci. Tot i la lleu millora del passat mes de març, tant la inflació general com la subjacent s’han situat en nivells continguts en els últims mesos, una tendència que preveiem que prosseguirà al llarg del 2T.

La concessió de crèdit avança de forma vigorosa, impulsada per la recuperació econòmica. Les noves operacions de crèdit a l’habitatge van augmentar un 23,2% interanual fins al febrer, un avanç significatiu, tot i que una mica menor a l’experimentat el 2017. Així mateix, destaca la major concessió de crèdit al consum (+15,2% interanual) i a empreses (–0,1% per a les pimes i +45,3% per a les grans empreses).

Augmenta el dèficit de la balança comercial de béns. En l’acumulat de gener i febrer de 2018 es va assolir un dèficit de 2.211 milions d’euros (+21,2% per sobre del dèficit registrat en el mateix període de l’any passat). Amb tot, aquest major dèficit es deu, en bona part, al fort augment de les importacions en equips de transport i béns de capital, fet que mostra el dinamisme de l’economia portuguesa.

Compartir: