Compartir: 
L’ajust fiscal a la zona de l’euro prossegueix, recolzat pel dinamisme econòmic i la disminució de la despesa per pagament d’interessos del deuteL’ajust fiscal a la zona de l’euro prossegueix, recolzat pel dinamisme econòmic i la disminució de la despesa per pagament d’interessos del deuteL’ajust fiscal a la zona de l’euro prossegueix, recolzat pel dinamisme econòmic i la disminució de la despesa per pagament d’interessos del deuteL’ajust fiscal a la zona de l’euro prossegueix, recolzat pel dinamisme econòmic i la disminució de la despesa per pagament d’interessos del deute

L’ajust fiscal a la zona de l’euro prossegueix, recolzat pel dinamisme econòmic i la disminució de la despesa per pagament d’interessos del deute. Concretament, el dèficit públic per al conjunt de la zona de l’euro va disminuir fins a situar-se en el 0,1% del PIB en el 1T 2018, 5 dècimes per sota del nivell registrat en el 4T 2017 (0,6%) i també inferior al nivell assolit el 2007 (0,7%). No obstant això, cal recordar que mentre que el dèficit s’ha reduït fins a nivells precrisi, el nivell de deute públic (86,8% del PIB en el 1T) es manté 21,8 p. p. per sobre, fet que subratlla la importància de seguir amb els esforços de consolidació fiscal.

El saldo per compte corrent de la zona de l’euro va seguir millorant al maig. Així, en l’acumulat de 12 mesos, el superàvit corrent es va situar en el 3,6% del PIB, 4 dècimes per sobre de la dada registrada en el mateix període de l’any anterior. Aquesta millora es va deure, principalment, a un major superàvit de la balança de serveis, que més que va compensar el deteriorament en la balança de rendes. De cara als propers mesos, preveiem que el superàvit exterior continuï amb aquesta tendència a l’alça, recolzat en les bones perspectives de creixement globals (i tot i la recent deriva proteccionista dels EUA).

Economia portuguesa

Els indicadors d’activitat econòmica continuen apuntant a avanços sòlids. En concret, l’indicador de clima econòmic va avançar un 2,4% interanual al juny, significativament per sobre de l’avanç mitjà de 2017 (1,9%), i va reflectir millores del sentiment en el sector de la construcció i obres públiques, i dels serveis. En la mateixa línia, l’indicador d’activitat ha crescut un 2,6% interanual al maig, també afavorit per l’acceleració de l’activitat en la construcció. Tot això reafirma les previsions de creixement de CaixaBank Research per a l’economia portuguesa, en el 2,3% per al conjunt de 2018.

El saldo de la balança corrent i de capital va continuar deteriorant-se. Al maig, el dèficit de tots dos comptes es va situar en els 1.300 milions d’euros, fet que suposa un deteriorament de 359 milions respecte a l’any anterior. La millora de la balança de serveis, ajudada per la bona marxa del turisme, no va ser suficient per compensar la mala evolució de la balança comercial de béns i el compte de rendes primàries.

La contracció del crèdit al sector privat va mantenir la trajectòria de desacceleració al maig (–1,7% interanual, un ritme substancialment inferior a l’observat un any enrere del –4,1% interanual). Tant el crèdit per a la compra d’habitatge com el crèdit concedit a les societats no financeres estan moderant el ritme de contracció (–1,6% i –3,4% interanual, respectivament). D’altra banda, el crèdit al consum va seguir avançant a dos dígits (12,5% interanual), mostra de la recuperació de la demanda interna.

Compartir: