Compartir: 
L’aversió al risc continua sent la tònica dominant en els mercats financersL’aversió al risc continua sent la tònica dominant en els mercats financers

L’aversió al risc continua sent la tònica dominant en els mercats financers en una setmana en què les principals borses internacionals van patir pèrdues tant en les economies avançades com en les emergents. En concret, la borsa nord-americana va tancar la setmana amb una reculada superior al 3% i va cedir tots els guanys acumulats al llarg de l’any, mentre que les pèrdues en els principals parquets europeus van ser una mica més moderades (Ibex 35 –1,8%, PSI –2,0% i Eurostoxx 50 –2,4%). Per la seva banda, l’índex MSCI per al conjunt d’economies emergents va disminuir un 3,3%, tot i que les borses xinesa i brasilera es van desmarcar amb avanços positius. Aquesta darrera, segurament, ja cotitzava la victòria de Bolsonaro, diumenge passat, en l’elecció presidencial. L’aversió al risc també es va manifestar en el mercat de renda fixa amb una reducció dels tipus d’interès dels actius refugi (els tipus nord-americans i alemanys a 10 anys es van reduir en 11 p. b.) i les primes de risc perifèriques van mostrar un comportament diferent (mentre que la prima de risc espanyola va baixar 6 p. b., la italiana es va incrementar en 7 p. b.). Finalment, el mercat de divises es va mostrar una mica més estable, tot i que el dòlar va continuar apreciant-se respecte a la majoria de divises i l’euro es va situar al voltant dels 1,14 dòlars.

El BCE manté una visió positiva de l’escenari i confirma la fi del QE. Com s’esperava, en la reunió de dijous passat, el BCE no va modificar els paràmetres de la seva política monetària i va reiterar que espera continuar amb el full de ruta anunciat el juny passat. Aquesta decisió es va basar en una visió positiva de l’escenari macroeconòmic (amb un equilibri entre un entorn extern menys favorable i el bon exercici de la demanda domèstica) i en la confiança en la convergència de la inflació cap a l’objectiu. Així, s’espera que les compres netes d’actius acabin al desembre del 2018 i que no es modifiquin els tipus d’interès oficials abans de l’última part del 2019. A més, el BCE continuarà comprant actius durant un llarg període de temps en mantenir la mida del seu balanç constant (reinvertirà els bons en balanç que vagin vencent).

S&P manté el ràting d’Itàlia però empitjora la seva perspectiva. L’agència va mantenir la nota creditícia sobirana en BBB, però va rebaixar la perspectiva d’estable a negativa. Aquesta revisió es va sumar a la recent rebaixa de Moody’s i reflecteix els riscos que genera la laxitud més elevada de la nova senda de dèficit públic proposada pel Govern.

Compartir: