Compartir: 
L’economia alemanya es va estancar l’últim trimestre del 2019L’economia alemanya es va estancar l’últim trimestre del 2019L’economia alemanya es va estancar l’últim trimestre del 2019L’economia alemanya es va estancar l’últim trimestre del 2019

L’economia alemanya es va estancar l’últim trimestre del 2019. El creixement del PIB en el 4T va ser del 0,0% intertrimestral (0,5% interanual), arrossegat sobretot per una caiguda de la inversió en maquinària i béns d’equipament, però també per una caiguda de la contribució del consum públic i privat. Tot i que encara no es coneixen tots els detalls, la menor contribució del consum és preocupant ja que la demanda interna s’havia mostrat resilient en els trimestres precedents. En el conjunt de l’any, l’economia alemanya va créixer un modest 0,6%. D’altra banda, la segona estimació del creixement de la zona de l’euro en el 4T no ha canviat respecte a la primera i continua mostrant un avanç molt contingut a finals d’any: 0,1% intertrimestral (1,0% interanual). En el còmput total de l’any, la zona de l’euro va avançar un 1,2%.

Mentrestant, la Comissió Europea va publicar el seu informe de previsions d’hivern per a les economies europees, en el qual preveu que la zona de l’euro creixerà un moderat 1,2% el 2020, sense canvis respecte a les previsions anteriors. Per països, la Comissió va revisar les seves previsions a l’alça per a Alemanya i Espanya (en 0,1 p. p., fins a l’1,1% i 1,6%, respectivament); a la baixa per França i Itàlia (en 0,2 p. p. i 0,1 p. p., fins a l’1,1% i 0,3%, respectivament), i no va fer canvis per a Portugal (1,7%).

El Regne Unit va créixer un 1,4% el 2019, després d’un avanç nul en el 4T de l’any (1,1% en termes interanuals). L’estancament del consum privat i la contracció de la inversió respecte al trimestre anterior, en part afectades per la incertesa al voltant del brexit i les eleccions del 12 de desembre, expliquen el feble registre a final d’any. Amb tot, les revisions a l’alça en les dades dels dos trimestres anteriors van permetre que el creixement anual se situés en l’1,4% (1 dècima per sobre del previst). De cara al 1T 2020, s’espera un repunt del creixement econòmic gràcies a un horitzó polític una mica més clar.

Economia portuguesa

Portugal va créixer un sòlid 2,0% el 2019, lleugerament per sobre del previst. Tot i la desacceleració respecte al 2018 (2,4%), l’economia continua registrant taxes de creixement robustes, basades en la millora de factors com l’ocupació, els ingressos i els guanys de competitivitat. En el 4T 2019, el PIB va avançar un considerable 0,6% intertrimestral (2,2% interanual), per sobre de l’avanç del 3T (0,4% i 1,9%, respectivament). El desglossament pel costat de l’oferta va mostrar taxes de creixement notables en construcció i serveis (2,7% i 2,5%, respectivament) i molt més moderades en el sector industrial (0,4%).

L’activitat turística va accelerar-se el 2019. L’any passat, Portugal va tancar amb un total de 27 milions de turistes, dels quals 16 van ser internacionals. Això va representar un increment de l’activitat turística del 7,3% el 2019 (davant del 5,3% el 2018). Entre els turistes internacionals, els principals responsables de l’increment de 2019 van ser els turistes espanyols, nord-americans i brasilers. D’altra banda, la renda mitjana per habitació disponible va augmentar novament el 2019, situant-se en els 49,4 euros (48,5 euros el 2018), mentre que els ingressos dels establiments d’allotjament turístic van créixer un 7,3%.

La demanda de crèdit es va mantenir sòlida el 2019. La nova concessió de crèdit al sector privat no financer va créixer un 8,9% interanual el 2019 (12,3% el 2018). Per segments, el nou crèdit a la compra d’habitatge es va accelerar en els últims mesos, després de l’alentiment de la primera part de l’any passat (en el total del 2019 va avançar un 10,4%). Per la seva banda, el crèdit al consum també es va mostrar dinàmic, amb un creixement del 14,8%. En l’àmbit de les empreses no financeres, el creixement també va ser robust (5,6%, davant de l’11,8% del 2018).

Compartir: