Compartir: 
L’economia alemanya no va aconseguir repuntar en l’últim trimestre del 2018, cosa que va situar el còmput anual en l’1,5%L’economia alemanya no va aconseguir repuntar en l’últim trimestre del 2018, cosa que va situar el còmput anual en l’1,5%L’economia alemanya no va aconseguir repuntar en l’últim trimestre del 2018, cosa que va situar el còmput anual en l’1,5%L’economia alemanya no va aconseguir repuntar en l’últim trimestre del 2018, cosa que va situar el còmput anual en l’1,5%

L’economia alemanya no va aconseguir repuntar en l’últim trimestre del 2018, cosa que va situar el còmput anual en l’1,5%. L’economia germànica va anotar un avanç nul del PIB en el 4T 2018 (0,6% interanual), després de la caiguda del trimestre anterior (–0,2% intertrimestral). Aquest registre reflecteix un entorn extern menys favorable i la persistència de llasts temporals. No obstant això, l’institut d’estadística alemany va suggerir que la demanda domèstica va mantenir una tònica positiva, de manera que esperem que el creixement repunti al llarg dels propers trimestres. En aquest context, Eurostat va confirmar que el creixement del PIB de la zona de l’euro es va mantenir en el 0,2% intertrimestral en el 4T 2018 (1,2% interanual). Així mateix, i en línia amb el ritme d’activitat, l’ocupació del conjunt de la zona de l’euro va créixer de forma moderada en el 4T 2018 (1,2% interanual).

El creixement del PIB del Regne Unit va sorprendre a la baixa en l’últim trimestre del 2018, que ha situat la mitjana anual en l’1,4%(el registre més baix des del 2012). En particular, el PIB va créixer un 0,2% intertrimestral (1,3% interanual) en el 4T 2018, molt per sota de l’avanç del 3T (0,6% intertrimestral i 1,6% interanual). Per components de demanda, el registre s’explica per una menor contribució de la demanda interna, davant la incertesa al voltant del brexit, i per una contribució negativa de la demanda externa, davant el menor dinamisme de l’activitat global.

Economia portuguesa

L’economia va créixer un 2,1% el 2018, segons el previst. En concret, el PIB va avançar un 0,4% intertrimestral en el 4T de l’any (1,7% interanual) i va accelerar lleugerament respecte a l’avanç del trimestre anterior (+1 dècima). Per components de demanda, i en el total de l’any, la contribució de la demanda interna es va mantenir sòlida davant el bon exercici del consum privat i de la inversió. Per contra, la demanda externa va restar al creixement, en part, davant d’una moderació de les exportacions superior a la de les importacions. L’avanç del 2,1% en el total del 2018 és indicatiu de l’entrada de l’economia en una fase més madura del cicle, amb un creixement més sostenible. De cara al 2019, les previsions de CaixaBank Research situen el creixement anual en un més moderat però encara significatiu 1,8%.

L’activitat turística es va estabilitzar el 2018. El nombre de turistes internacionals va avançar un contingut 0,4% el 2018. Tot i els signes d’estabilització en el nombre de turistes, el rendiment mitjà per habitació disponible va continuar augmentant, fet que demostra una millor percepció de la qualitat dels serveis.

El mercat de crèdit es va mostrar dinàmic el 2018. Les noves operacions de crèdit a particulars van augmentar un 13,1% anual el 2018, impulsades, sobretot, pel crèdit a l’habitatge (+19,6% anual), el que reflecteix l’actual conjuntura favorable del mercat immobiliari. Alhora, les noves operacions de crèdit al consum es van expandir un 9,3%, encara que es troben en desacceleració des de mitjan 2018. Quant a les societats no financeres, la nova producció va evolucionar de forma molt positiva, amb un creixement de l’11,8% interanual (+2,6% al desembre del 2017).

Compartir: