Compartir: 
L’economia espanyola va accelerar el ritme de creixement en el 2T fins al 3,1% interanualL’economia espanyola va accelerar el ritme de creixement en el 2T fins al 3,1% interanual

L’economia espanyola va accelerar el ritme de creixement en el 2T fins al 3,1% interanual (0,9% intertrimestral). La demanda interna va continuar liderant el creixement, amb una aportació de 2,4 p. p., i la demanda externa va presentar una contribució de 0,7 p. p. En termes intertrimestrals, el consum privat va accelerar el ritme d’avanç fins al 0,7% intertrimestral, mentre que la inversió va perdre dinamisme i es va situar en un 0,8% intertrimestral (2,1% en el 1T).

El mercat laboral evoluciona favorablement. Al juliol, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 56.222 persones. La sèrie desestacionalitzada també mostra una evolució molt positiva, amb 12.283 persones més. Tot i que va destacar especialment la bona marxa en els sectors lligats al turisme (4,7% interanual), el nombre d’afiliats va progressar positivament en gairebé tots els sectors.

La inflació subjacent puja al juliol. La inflació general es va mantenir invariada en l’1,5%, però la subjacent (la general sense energia i sense aliments no elaborats) va pujar 2 dècimes, fins a l’1,4%. La desacceleració del preu de l’electricitat es va compensar per l’alça dels preus del transport.

Les exportacions mantenen el seu bon to. Al juny, el dèficit comercial de béns va ser de l’1,9% del PIB (acumulat de 12 mesos), igual al registre del mateix període del 2016. Les exportacions (acumulades de 12 mesos) van créixer un 5,6% respecte al mateix període del 2016, la taxa més elevada des de novembre de 2013. Les importacions també van accelerar, amb un increment del 5,7%.

El dèficit de les Administracions públiques (excloent-hi les Corporacions locals) va ser de l’1,6% del PIB al maig (6 dècimes per sota del registre del maig del 2016). L’evolució positiva dels comptes públics facilita la consecució de l’objectiu de dèficit, element clau per situar el deute públic (encara en el 100,4% del PIB en el 2T) en una senda decreixent.

Compartir: