Compartir: 
Les mesures de distanciament social tenen un impacte molt sever sobre l’economia espanyola en el 1T 2020Les mesures de distanciament social tenen un impacte molt sever sobre l’economia espanyola en el 1T 2020

Les mesures de distanciament social tenen un impacte molt sever sobre l’economia espanyola en el 1T 2020. En termes intertrimestrals el PIB va retrocedir un 5,2% en el 1T 2020 (–4,1% interanual), la qual cosa suposa el retrocés més alt des que va començar la sèrie històrica el 1995. D’aquesta xifra, es pot inferir que durant les dues últimes setmanes de març, quan era vigent l’estat d’alarma, la caiguda del PIB va ser del 30% aproximadament. Així, de cara al 2T, preveiem descensos de l’activitat superiors als del 1T, ja que es veuran afectades més setmanes per les restriccions associades a l’estat d’alarma. Per components, destaca la forta caiguda del consum privat (–7,5% intertrimestral) i de la inversió (–5,8% intertrimestral). Per contra, el consum públic va incrementar el seu ritme d’avanç intertrimestral, fins al +1,8% (+1,1 p. p. més que en el 4T 2019), d’acord amb el major esforç que estan realitzant les Administracions públiques davant la crisi, especialment en l’àmbit sanitari. En aquest context, la inflació general es va situar en el –0,7% a l’abril (0,0% al març), davant la forta caiguda del preu del petroli i els efectes deflacionistes de la COVID-19 en els serveis afectats (inflació, –4,3%, per exemple, en distribució d’aigua, electricitat o gas), que pesen més que els efectes inflacionistes sobre els aliments (+4,0%).

El Govern presenta el Pla Pressupostari 2020 a Brussel·les. L’actualització del quadre macroeconòmic incorpora l’impacte de la COVID-19 en l’economia en forma de “V” asimètrica, amb una forta caiguda de l’activitat en el primer semestre i una recuperació progressiva posterior. En concret, el Govern preveu una contracció del PIB del 9,2% en el còmput anual del 2020 i un rebot del 6,8% el 2021. Aquesta actualització inclou una estimació de les despeses excepcionals derivades de la pandèmia (de 28.400 milions d’euros), la qual cosa implicaria un dèficit fiscal del 10,3% del PIB el 2020 i un increment del deute públic fins al 115% del PIB.

L’EPA del 1T 2020 comença a reflectir l’impacte de la COVID-19 en el mercat laboral. L’ocupació va disminuir en 285.600 persones en el primer trimestre de l’any (–1,4% intertrimestral, –0,4% en termes desestacionalitzats). D’altra banda, l’EPA va comptabilitzar 562.900 persones ocupades que no van treballar (els treballadors afectats per un ERTO es consideren ocupats si la suspensió d’ocupació és inferior a tres mesos). Així, el nombre d’hores efectivament treballades va disminuir un 4,25% intertrimestral. Per la seva banda, l’atur va augmentar en 121.000 persones en el 1T i la població activa es va reduir en 164.400 persones, xifra excepcionalment elevada, ja que part dels que van perdre la feina es van considerar inactius en no poder buscar feina. Com a resultat, la taxa d’atur va augmentar fins al 14,4% en el 1T (+0,6 p. p. respecte al 4T 2019). És important recordar que totes aquestes xifres de l’EPA són mitjanes de totes les setmanes del trimestre i, per tant, n’emmascaren el deteriorament que s’ha produït en aquest tram final. De cara als propers trimestres, s’espera que l’impacte de la COVID-19 es faci molt més palès.

Compartir: