Compartir: 
Les vendes al detall continuen reflectint certa debilitat en el consumLes vendes al detall continuen reflectint certa debilitat en el consum

Les vendes al detall continuen reflectint certa debilitat en el consum. Després de la dada decebedora del consum privat del 2T (amb un avanç del 0,2% intertrimestral), al juliol les vendes al detall, en termes reals, van disminuir un 0,4% interanual, 0,3 p. p. per sota del registre del mes anterior. Amb tot, aquesta caiguda en termes reals es deu, en part, a l’augment dels preus, sobretot dels carburants, ja que les vendes al detall en termes nominals van prosseguir amb el seu avanç (+2,5% interanual).

Continua la disminució del superàvit per compte corrent, que al juny es va situar en l’1,4% del PIB (acumulat de 12 mesos), per sota de l’1,9% del juny del 2017. Més enllà de l’efecte negatiu de l’encariment del petroli, segueix sent destacable el deteriorament del saldo comercial no energètic. Així mateix, el superàvit de serveis també es va reduir 1 dècima en termes de PIB, especialment per la caiguda de les exportacions de serveis no turístics. Per la seva banda, els serveis turístics van tenir una desacceleració més suau. Així, els turistes internacionals van gastar al juny un 4,5% més que el 2017.

La tendència descendent de la taxa de morositat continua i, al juny, es va situar en el 6,4%, un registre 0,3 p. p. menor al del mes anterior. Des del màxim assolit al desembre de 2013, la morositat acumula una caiguda de 6,9 p. p., una tendència que esperem que continuï en els pròxims trimestres. Així mateix, els crèdits dubtosos van retrocedir al juny un 3,6% respecte al mes de maig, i prossegueixen amb la seva baixada gradual.

Compartir: