Compartir: 
Les vendes al detall es mantenen estancades al junyLes vendes al detall es mantenen estancades al junyLes vendes al detall es mantenen estancades al juny

Les vendes al detall es mantenen estancades al juny. Així, l’Índex de Comerç al Detall va créixer un 0,1% interanual, 0,2 p. p. per sobre del registre del mes anterior i significativament per sota del creixement mitjà de 2017 (0,9%). No obstant això, aquest baix registre s’explica, en gran mesura, per les vendes en estacions de servei que van caure un 3,7% interanual. D’aquesta manera, si excloem la partida d’estacions de servei de l’índex general, les vendes al detall van créixer el 0,5% interanual.

La taxa d’atur baixa de manera marcada en el 2T fins al 15,3%. El mercat laboral va evolucionar molt favorablement en el segon trimestre de l’any, tal com mostra el fet que l’augment del nombre d’ocupats (530.800 persones respecte al mateix període de l’any anterior) fos molt superior al que s’esperava per part de CaixaBank Research (410.900 persones). Tanmateix, el nombre d’aturats va baixar de forma molt significativa (en 424.200 persones respecte al 2T 2017) i la taxa d’atur es va situar en el 15,3% (17,2% el 2T 2017), el registre més baix des del 4T 2008. De cara als propers trimestres, s’espera que la bona evolució del mercat laboral perduri, però que perdi una mica d’intensitat d’acord amb l’esperada suavització del ritme de creixement de l’economia espanyola.

La taxa de morositat es va reduir fins al 6,7% al maig, una caiguda de 0,1 p. p. respecte al registre del mes anterior. En l’últim any, la morositat ha caigut en 2,1 p. p. i acumula un descens de 6,9 p. p. des del màxim assolit al desembre de 2013. Per la seva banda, es consolida la tendència descendent dels crèdits dubtosos, que al maig van retrocedir un 1,3% respecte al mes d’abril.

Compartir: