Compartir: 
Les xifres d’activitat econòmica es mantenen contingudesLes xifres d’activitat econòmica es mantenen contingudes

Les xifres d’activitat econòmica es mantenen contingudes. Al novembre, el creixement de les xifres de negoci del sector industrial van truncar la seva tendència a la baixa dels últims mesos i van pujar 0,4 p. p. Així i tot, la taxa d’avanç encara es va situar en terreny negatiu (–1,4% interanual mitjana mòbil de tres mesos). Per la seva banda, l’avanç de l’indicador homòleg del sector serveis es va situar en un nivell similar al del mes anterior (+2,5% interanual). Per contra, les comandes industrials van caure de forma pronunciada, fins al –8,9% interanual en l’acumulat de tres mesos (–1,9% al mes anterior). Presos en conjunt, aquest quadre d’indicadors és indicatiu d’un ritme d’avanç econòmic contingut en el 4T 2019.

El saldo comercial es va mantenir estable al novembre. El dèficit de la balança de béns es va mantenir en el 2,7% del PIB al novembre (acumulat de 12 mesos), un registre molt similar al d’un any enrere. Aquesta estabilitat ha estat possible gràcies a la millora del saldo comercial energètic que ha compensat el deteriorament del saldo no energètic. D’altra banda, cal destacar l’alentiment en la taxa d’avanç de les importacions en els últims mesos, davant el manteniment en el creixement de les exportacions. Aquest fet hauria de donar suport a la millora del saldo comercial a curt termini.

L’activitat en el sector immobiliari continua moderant-se més ràpid del previst. Així, al novembre, les compravendes d’habitatge residencial van retrocedir un 3,1% interanual (acumulat de 12 mesos). Esperàvem un rebot que revertís l’efecte negatiu de la implantació de la llei de crèdit immobiliari al juny, però el deteriorament de les perspectives econòmiques sembla que va pesar més del previst. Amb tot, continuem esperant cert repunt de les compravendes en els propers mesos.

La mora segueix en trajectòria descendent. Al novembre, la taxa de morositat es va situar en el 5,0%, 0,1 p. p. per sota del registre del mes anterior. Aquesta és la primera vegada des de l’octubre del 2009 que s’assoleix aquest registre. La caiguda de la taxa es deu tant a la caiguda del saldo de crèdit morós (–0,8% interanual) com a l’augment de la cartera de crèdit total (+1,1% interanual).

Compartir: