Compartir: 
L’Eurogrup va anunciar un paquet de mesures per 500.000 milions d’euros

L’Eurogrup va anunciar un paquet de mesures per 500.000 milions d’euros per ajudar els Estats membres de la zona de l’euro a enfrontar-se a la crisi de la COVID-19. En concret, va acordar la creació d’una nova línia de préstecs del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE) de fins a un 2% del PIB de cada país per finançar la despesa sanitària (en total, un màxim de 240.000 milions). També van acordar la creació de dos fons. El primer, de 25.000 milions d’euros, per mobilitzar préstecs a pimes per valor de 200.000 milions a través del Banc Europeu d’Inversions (BEI). El segon, de 100.000 milions, atorgarà préstecs als Estats per finançar plans d’atur temporal. Finalment, es va informar que s’estudiaria la creació d’un fons per ajudar a la recuperació de l’economia europea.

El Banc de França preveu una forta caiguda de l’activitat econòmica francesa en el primer trimestre de l’any. El banc central anticipa una contracció del PIB del 6,0% intertrimestral en el 1T 2020, a causa de les mesures de contenció posades en marxa per contrarestar els efectes del coronavirus. Abans de l’expansió de la pandèmia a nivell mundial, la previsió del banc era d’un creixement del 0,1%. Es tracta d’una caiguda de l’activitat mai vista al país des de les manifestacions del 1968, quan el PIB va caure un 5,3% intertrimestral en el 2T. La caiguda del PIB serà encara més gran en el 2T 2020. En aquest sentit, la institució monetària va advertir que cada quinzena de confinament redueix el creixement anual del PIB francès en un 1,5%.

Economia portuguesa

Noves mesures per alleujar l’impacte de la COVID-19 a Portugal. El Govern planeja noves mesures de suport a les empreses a través de subvencions directes, préstecs i garanties. Així mateix, també ha posat en marxa línies de crèdit específiques per al sector de comerç i serveis (1.200 milions d’euros) i han augmentat les ajudes als autònoms (mitjançant pagaments directes fins a un màxim de 635 euros) i a les treballadores de la llar.

Els indicadors d’activitat comencen a reflectir l’impacte del coronavirus, tot i que de forma tímida encara. La facturació de la indústria es va contraure un 2,0% interanual al febrer, com a resultat tant de la contracció del negoci intern com de l’extern. En la mateixa línia, el dèficit comercial de béns va empitjorar al febrer (en 170 milions d’euros mensuals), fins als 20.200 en l’acumulat de 12 mesos (9,5% del PIB). Aquest deteriorament es va deure a la moderació en el ritme d’avanç tant de les importacions com de les exportacions. I és possible que ja reflecteixi alguns dels impactes de l’epidèmia de la COVID-19.

Compartir: