Compartir: 
L’FMI modera les previsions de creixement per a l’economia espanyolaL’FMI modera les previsions de creixement per a l’economia espanyola

L’FMI modera les previsions de creixement per a l’economia espanyola. En l’anàlisi que realitza la institució sobre el país de forma anual, l’FMI va rebaixar en 2 dècimes la previsió de creixement del 2018, fins al 2,5%, i va mantenir la perspectiva per al 2019 (en el 2,2%). Unes previsions en consonància amb les de CaixaBank Research (del 2,5% el 2018 i del 2,1% el 2019). La institució va recalcar que la moderació en les taxes d’avanç es deu a una menor empenta dels factors de suport cíclics i a un context internacional més advers. Així mateix, també va destacar la necessitat de reduir el deute públic, que roman en nivells elevats (prop del 98% del PIB) malgrat l’ajust del dèficit dels últims anys. La Comissió Europea va destacar aquest mateix punt en la seva opinió sobre els pressupostos del 2019 presentats pel Govern, on va emfatitzar la necessitat d’assegurar la reducció del dèficit estructural així com del nivell de deute públic.

El preu de l’habitatge modera el seu avanç. L’increment del preu de taxació de l’habitatge en el 3T va ser modest, del 0,1% intertrimestral (3,2% interanual), per sota del registre del trimestre anterior (de l’1,4% intertrimestral i 3,8% interanual). L’increment moderat sorprèn en un context en què la demanda de l’habitatge va exhibir una notable fortalesa en el 3T. Amb tot, les perspectives del sector es mantenen favorables davant la bona evolució del mercat laboral, el manteniment d’unes condicions financeres acomodatícies i el suport de la demanda estrangera.

La morositat es va continuar reduint al setembre. En concret, la taxa de morositat s’ha situat en el 6,18%, per sota del registre del mes anterior (6,34%). D’aquesta manera, es consolida la millora de la morositat del sistema financer, que en els últims 12 mesos ha acumulat una caiguda de 2,15 p. p., la meitat dels quals s’expliquen per la desconsolidació del negoci immobiliari del Banc Popular. A mitjà termini, s’espera que la taxa de mora continuï reduint-se, tot i que a un ritme inferior, refermada en la millora del mercat laboral i un dinamisme més elevat en vendes de carteres de crèdit dubtós.

Compartir: