Compartir: 
L’FMI ​​redueix les seves previsions de creixement mundial i manté el balanç de riscos amb tendència a la baixaL’FMI ​​redueix les seves previsions de creixement mundial i manté el balanç de riscos amb tendència a la baixaL’FMI ​​redueix les seves previsions de creixement mundial i manté el balanç de riscos amb tendència a la baixa

L’FMI ​​redueix les seves previsions de creixement mundial i manté el balanç de riscos amb tendència a la baixa. Així, el Fons preveu un creixement mundial per al 2019 del 3,3%, enfront del 3,5% que manejava en les seves previsions de gener, fonamentalment pel menor creixement esperat per a les economies avançades. Tot i aquesta revisió, l’FMI confia que el ritme d’activitat econòmica es recuperi a mesura que avanci l’any, gràcies a la pausa en l’enduriment de la política monetària dels grans bancs centrals, al manteniment d’una política fiscal expansiva en països com la Xina i a la millora en la conflictivitat comercial entre aquest últim i els EUA. Per al 2020, l’FMI preveu una acceleració lleu del creixement global, recolzada principalment en les millors perspectives econòmiques per als emergents. Per països, cal destacar que les revisions a la baixa del creixement per al 2019 han estat més acusades a la zona de l’euro (entre els avançats) i a Amèrica Llatina (entre els emergents). D’altra banda, les revisions a la baixa han estat menors en els casos d’Espanya i Portugal. Després d’aquesta revisió, l’escenari de la institució s’alinea amb el de CaixaBank Research.

La inflació general dels EUA repunta al març, empesa pels preus energètics. Concretament, la inflació general es va emplaçar en l’1,9% (4 dècimes per sobre del registre del mes anterior), en gran part a causa de l’augment dels preus dels carburants. Per la seva banda, la inflació subjacent, que exclou l’energia i els aliments i està més lligada a l’evolució de l’activitat econòmica, es va situar en el 2,0%, (2,1% al febrer), arrossegada per la moderació dels preus de béns manufacturers. Aquest context dona suport a l’estratègia actual de la Fed de mantenir-se pacient en relació amb la seva política monetària.

Les exportacions xineses recuperen empenta. En particular, al març, les exportacions xineses van créixer un notable 14,0% interanual. Amb aquest registre, el creixement de les exportacions en l’acumulat de 12 mesos va repuntar fins al 7,1% interanual (5,8% al febrer). No obstant això, aquesta és una dada excepcionalment elevada, que reflecteix l’esvaïment de les distorsions per la celebració del Nou Any xinès al febrer. A causa d’això, esperem que el creixement de les exportacions durant els propers mesos segueixi un camí més moderat, d’acord amb el menor dinamisme de l’economia global. També va destacar l’escalada de la inflació (de l’1,5% del febrer al 2,3% del març) propulsada per la pujada del preu dels aliments.

Compartir: